Přihlášené dílo ""Budou existovat sladká města" "The sweet towns will exist" "

Popis: kresba města ze sladkostí , modré pozadí drawing of a town made of sweets, blue background
Technika: olejové pastely, modrý onkoust oil pastels, blue ink
Rozměr: 42 x 59,4 [cm]
Veřejné hlasování:   zatím nehlasováno