Jak se mohu do projektu jako firma, asociace či instituce zapojit?


Projekt Evropa 2050 je realizován, jako diskusní platforma dnešní mladé generace a jednotlivými aktivitami umožňuje představit vnímání Evropy, problémů a hlavních témat, které mladou generaci zajímají a zároveň umožňují ukázat její vizi budoucnosti Evropy. 

Pro firmy, asociace, instituce a donátory je v rámci tohoto projektu Evropa 2050 významný prostor k podpoře jeho rozvoje, a tím i podpoře hlavního záměru projektu, který je vyjádřen v jedné z aktivit projektu slovy: 

„Sdělujeme světu svou vizi naší budoucnosti, své sny i přání. Hledáme společná řešení problémů a formy vzájemné komunikace i spolupráce při jejich řešení. Hledáme cestu, na které si dokážeme porozumět a můžeme spolu hovořit o Evropě, ve které chceme žít.“

Podpora dnešní mladé generace – žáků a studentů, dětí a mládeže je zakomponovaná v rámci společenská odpovědnost (CSR) u mnoha firem, asociací, institucí. Věříme, že podpora projektu Evropa 2050 tento formát naplňuje. 

Podpora aktivit této otevřené diskusní platformy, která umožňuje dnešní mladé generaci komunikovat mezi sebou a zároveň i s širokou a odbornou veřejností, je významným počinem, jehož výsledky budeme hodnotit až po mnoha letech. Přesto, umění komunikace v rámci společnosti, přijímání odpovědnosti za řešení zásadních témat pro budoucnost Evropy, ve které chce dnešní mladá generace žít, ve spojení s evropskými hodnotami jako jsou respekt, tolerance, porozumění, jsou základními kameny rozvoje Evropy a šťastného, spokojeného života v Evropě 2050. Podporou projektu Evropa 2050 základy této budoucnosti společně stavíme. 

Máte-li zájem o podporu projektu nebo některé z připravovaných aktivit směřujte tuto informaci na naše marketingové oddělení eva.nytrova@e2050.eu. Jednotlivé formy spolupráce vám rádi představíme a věříme, že nalezneme možnosti vzájemné spolupráce.  

Partneři, kteří projekt Evropa 2050 podpořili v minulých ročnících.

Ročník

Záštita ročníku 2023

Partneři ročníku 2023

Akce a aktivity

Výstava Evropa 2050
Výstava krajského kola Kladno