Evropa 2050 – vzděláváním k dovednostem a kompetencím budoucnosti

Termín:                      29. 11. 2023

Čas konání:                9:00 – 17:00

Místo konání:             Novoměstská radnice – Velký sál 1. p., Praha 2

Formát:                       pedagogicko – studentská (žákovská) konference

Projekt Evropa 2050 je diskusní platformou žáků a studentů, zaměřená na budoucnost Evropy. V roce 2022 vznikl formát projektu s rozšířeným názvem Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050, který byl aktivní součástí předsednictví ČR v radě EU. V roce 2023 navazujeme v rámci projektu Evropa 2050 na výstupy ročníku 2022 a zároveň v rámci připravované konference představujeme téma roku dovedností, který Evropská unie vyhlásila pro rok 2023. 

V rámci konference k tématu vystoupí zástupci odborné veřejnosti i zástupci žáků a studentů. Projekt i konference Evropa 2050 vždy u jednotlivých témat vytváří prostor k vyjádření i diskusi zástupcům mladé generace, jejímuž hlasu nejen nasloucháme, ale zajímají nás také jejich návrhy řešení, a i v letošním roce tomu nebude v programu jinak. 

Témata: 

 • cíle vzdělávání a připravované změny, vedoucí k rozvoji dovedností a kompetencí pro úspěšný život dnešní mladé generace v budoucnosti (výhled 2030–2050; 
 • praktická aplikace těchto změn v praxi v nejbližším období z pohledu MŠMT ČR a spolupracujících organizací (NPI, SP ČR aj.), škol, žáků, studentů a zaměstnavatelů; 
 • dopady této aplikace na jednotlivé účastníky těchto změn (změny probíhají napříč celým vzdělávacím systémem)
 •  

Vystoupí zástupci: 

 • MŠMT ČR, spolupracující organizace – NPI, Pedagogické fakulty, SP ČR (zaměstnavatelé, poskytovatelé praxí), 
 • Regionální správy (obce, města, kraje) 
 • Žáků a studentů
 • Organizací, realizující aktivity zaměřené na rozvoj dovedností a kompetencí v rámci formální i neformální výuky

Program konference: 

9:00 – 9:30 

Úvod – uvítání účastníků konference, představení hostů, zdravice partnerů

 1. Přednáškový blok – 9:30 – 10:30

cíle vzdělávání a připravované změny, vedoucí k rozvoji dovedností a kompetencí pro úspěšný život dnešní mladé generace v budoucnosti 2030–2050 (MŠMT, NPI, Pead.F, zástupci studentských a žákovských organizací)

Přestávka: 10:30 – 11:00

 1. Diskusní panel – stření a vysoké školy 11:00 – 12:30

oblast SŠ, SOŠ, VŠ – problematika potřebných změn a praxe při jejich zavádění na školách vedoucí k rozvoji dovedností a kompetencí budoucnosti žáků + aktivní příklady již dnes realizované, definování přínosů připravovaných změn pro budoucnost

 • problematika z pohledu MŠMT – oblast středního a vysokého školství
 • příprava pedagogů, školních kariérových poradců, vedoucích studentských praxí 
 • spolupráce se zaměstnavateli a poskytovateli studentských praxí 
 • elektronické portfolio praxí a kompetencí, registr studentských praxí a jeho praktické využití 
 • dopad změn na zřizovatele škol, jednotlivé školy, žáky a studenty

Obědová přestávka: 12:30 – 13:30

 1. Diskusní panel – základní školy 13:30 – 15:00

Oblast ZŠ – problematika potřebných změn a praxe při jejich zavádění na školách vedoucí k rozvoji dovedností a kompetencí budoucnosti žáků +aktivní příklady již dnes realizované, definování přínosů připravovaných změn pro budoucnost 

 • problematika z pohledu MŠMT – oblast základního školství, 
 • dopad změn na zřizovatele škol, jednotlivé ZŠ školy, žáky a studenty
 • příprava pedagogů a školních kariérových poradců pro tyto změny
 • školní kariérové poradenství ZŠ – aktivní příklady již dnes realizované praxe, aktivní komunikace a spolupráce s rodiči žáků 
 • spolupráce se zaměstnavateli již od základních škol
 • elektronická evidence dovedností žáka ZŠ, rozvoj dovedností ve formální i neformální výuce, vytváření portfolia dovedností žáka ZŠ

15:00 závěr konferenčního programu a shrnutí výstupů konference

 1. Slavnostní vyhlášení vítězů evropské i národní (ČR) soutěžní výtvarné a tvůrčí přehlídky Evropa 2050 – ročník 2023 v 15:30 – 17:00

Vyhlášení nového ročníku Evropa 2050 a představení tématu soutěžní a tvůrčí přehlídky ročník 2024.

Na toto vyhlášení vítězů navazuje vernisáž vítězných prací této soutěžní přehlídky (od 17:00) ve výstavních prostorách Věž – Novoměstská radnice, Praha 2.