Jak se mohu do projektu jako žák či student zapojit?


Jste žák nebo student? Jste zástupce dnešní mladé generace a je pro vás téma budoucnosti Evropy, ve které žijete zajímavé a důležité? 

Pokud ano, máte možnost se aktivně zapojit do projektu Evropa 2050 jehož hlavním motem a tématem je „Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050“.

Seznamte se s jednotlivými aktivitami projektu Evropa 2050 a přihlaste se nebo zapojte se aktivně do té, která se vám líbí, je pro vás zajímavá a umožňuje vám: 

 • připojit se k diskusi témat o budoucnosti Evropy
 • ztvárnit své představy o změnách, kterými by Evropa měla projít s výhledem do roku 2050
 • začít aktivně realizovat budoucnost Evropy, ve které chcete žít v roce 2050. 

Evropa 2050 je projektem, který vytváří prostor k vyjádření mladé generace a zároveň prostor, kde její názory, představy i sny budou slyšet i vidět. 

V roce 2023 jsme připravili tyto hlavní aktivy projektu, do kterých se můžete různou formou aktivně připojit. 

 1. Přihlaste se do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 nebo do národní výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR. Tato aktivita je určena žákům a studentům, kteří se rádi vyjadřují formou výtvarné nebo audiovizuální tvorby. 
 2. Diskusní programy
  • Zúčastněte se v roce 2023 některého z připravovaných diskusních programů Fórum 2050.
  • Připravte vlastní diskusní program  ve vašem regionu vztahující se k problematice nebo tématu „Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050“ a přihlaste ho do projektu Evropa 2050. 
 3. Evropská konference Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050

Chcete se aktivně zúčastnit připravované evropské konference Evropa 2050 v roce 2023 jako: 

 • Účastník
 • Předstoupit s vlastním konferenčním nebo diskusním tématem a příspěvkem
 • Aktivně se podílet na její přípravě