Ročník 2023 – Výsledky evropského kola výtvarné soutěže

Kategorie 6-10 let – jednotlivci

Theodor Fexa – “Brána umění”

Technika: kyanotypie

Brána umění otevřená všem lidem, kteří se chtějí společně setkávat a obohacovat krásnými zážitky. 
A gateway to art open to all people who want to meet and enrich themselves with beautiful experiences.

Kategorie 6-10 let – skupiny

Matěj Vávra, Adam Šuler – “Zelený Jih”

Technika: kombinovaná

V roce 2050 bude doprava v oblacích, takže na zemi bude bezpečno pro chodce, cyklisty atd. Ekologické bydlení a zelená radnice. V Bělském lese bude zdroj vody pro celý Jih.

Kolektiv 2. třídy ZSŠ Palachova, Chomutov – “Chomutovsko včera dnes a zítra”

Technika: tempera, tuš, otisky – koláž

Naše společné dílo přestavuje Chomutovsko jako region z dlouhodobou tradicí (krásná městečka a vesničky), s velkým významem pro současnou generaci (připravili jsme pro děti i projektový den s tématem zdroje energie – uhlí). Celý projekt je doplněn vizí do budoucna v podobě krásné přírody a vodního života v návaznosti na rekultivace po těžbě. 

Kategorie 11-15 let jednotlivci

Nela Gemsová – “Váš Chomutov”

Technika: Anilinové barvy, černý liner

Jak by mohl vypadat život v Chomutově v roce 2050.

Sebastian J. Kubiak – “Budoucnost Ostravy”

Technika: kresba

Ostrava je třetí největší město v České republice. Vybral jsem si jí, protože je to můj domov a taky si rád představuji, jak by vypadala v budoucnu. V mé vizi do budoucna si představuji, že se Ostrava stane větší a vyspělejší. Díky větrným, solárním a jaderným elektrárnám pohánějícími celé město bude také efektivnější a ekologičtější. Díky obřím parkům a zahradám rozprostírajícími se po městě by se zlepšila kvalita ovzduší, čímž by bydlení v Ostravě bylo příjemnější nejen pro lidi, ale i pro volně žijící zvířata.

Lucie L. Horecká – Vize budoucnosti 

Technika:Malba

V mé vizi o budoucnosti budeme uzavřeni v obrovské trojúhelníkové kopuli kvůli znečištěnému prostředí, které jsme na této planetě vytvořili. Budeme si muset počkat několik tisíce let, než si k nám příroda opět najde cestu. A zrodí se nový svět.

In my vision of the future we will be enclosed in a huge triangular dome due to the polluted environment we have created on this planet. We will have to wait several thousand years before nature finds its way to us again. And a new world will be born.

Johana Nešťáková – “Acta non verba”

Technika:kresba a malba

Historie a původ, než jsme začali měnit v současnost, má hluboký kořen. Kdysi v dětství jsem zde s tatínkem chodila po krásném parku s uměním, které mi zůstalo vryto. Dnes vím, že historie určuje budoucnost a učí nás. 

Antonín Kunát – “Obyvatel 2050”

Technika: kolorovaná kresba

Lidé se mění v roboty.

Adam Oujezdský – “Moje vesnice v roce 2050”

Technika:kombinovaná

Tento obrázek ukazuje, jak si osobně myslím, že bude vypadat moje vesnice roku 2050.

Emma Fridrichová – “Chomutov v roce 2050”

Technika:malba – akrylové barvy

Změny v architektuře města – využití velkého a nevyužitého prostoru poblíž centra města. 

Kategorie 11-15 let – skupiny

Kolektiv autorů – “Puzzle Kralupsko”

(Milada Jandová, Helena Hrubá, Daniela Starosta, Alžběta Kučerová, Petr Kolář, Ondřej Chmelík, Jan Machuta, Martin Kopta, Mikuláš Godál, Anna Dvořáková, Štěpánka Demlová,  Matěj Smetana, Vladimír Pilný, Josef Šoch, Štěpán Špáda, Antonín Macák)

Technika: kresba

Dílo představuje propojení Kralup nad Vltavou s okolními obcemi, jedná se o užší spolupráci obcí navzájem, jednotlivé dílky puzzle ukazují vzájemnou propojenost obcí.

Elen Čiháková, Hanka Králiková – “Znovuzrození města”

Technika: akvarelové pastely, koláž

Na mém výkrese jsem chtěla ukázat minulost, přítomnost a možnou budoucnost našeho města. V minulosti byla Ostrava znečištěna průmyslovou výrobou. Fénix je symbolem obnovení životaschopnosti Ostravy, ať už je to životní prostředí, pracovní příležitosti nebo příjemné využití volného času pro jeho obyvatele.

Kolektiv autorů – “Horná Nitra” 

(Mariana Bartáková, Karin Richterová, Sára Richterová, Terézia Kováčová, Paulína Ollerová, Lea Frimmelová, Dominika Ivinová, Bianka Bieliková, Tamara Polevková)

Technika: kombinovaná technika

Predstavujeme Vám náš región Horná Nitra. Náš región je bohatý na kultúrne pamiatky, nachádza sa tu viacero chránených území. Osou regiónu je rieka Nitra. Avšak máme tu aj veci, ktoré by sme chceli zmeniť. Do budúcna si prajeme zmeniť ,,komínové“ elektrárne na fotovoltické elektrárne. Myslíme si, že zavedenie fotovoltických elektrárni do roku 2050 zabezpečí nielen pre náš región, ale aj pre celú Európu zdravšie a čistejšie podmienky pre život nás všetkých.

Kategorie 16-19 let – jednotlivci

Anežka Prošková – “Nový Chomutov”

Dílo nebylo zasláno.

Kategorie 16-19 let – skupiny

Skupinové dílo kvinty  Táborského soukromého gymnázia a základní školy – “Prostor setkání”

Technika:kresba tuší a fixem, koláž

Co chtějí lidé na celém světě napříč všemi kulturami? Žít důstojný život v krásném, harmonickém a bezpečném prostředí, v otevřené společnosti, která podporuje vzdělání, otevřený dialog, rovnost mezi lidmi, právo na sebeurčení a příležitost k seberealizaci. Taková je i naše agora. Prostor setkání. Prostor před chrámem moudrosti, kde každý může potkat každého. Nezáleží na století, na tom, zda kolem projíždí vůz tažený koněm nebo elektromobil. I v Evropě 2050 budou prostor utvářet především vztahy mezi lidmi a to, co budou společně sdílet ze svých jednotlivých životů, čím přispějí do společného díla.

Kategorie nad 19 let – skupiny

Tomáš Kubička, Štefan Biely, Kristián Daniš, Tomáš Kubička, Patrik Kudri – “Saluberimae Pistiniens Thermae”

Technika: kolorovaná kresba

Mesto Piešťany na Slovensku je výnimočnou súčasťou európskej mozaiky najmä vďaka svojim kúpeľom. Socha muža, ktorý láme barlu – „Barlolámača“, je jedným z najväčších symbolov mesta a predstavuje uzdravujúcu silu piešťanských kúpeľov. V našom diele má preto Barlolámač čestné miesto uprostred obrazu. Dielo ďalej zachytáva mnohé ďalšie zaujímavosti regiónu – Čachtický hrad, známy okrem iného aj sfilmovanou povesťou o krvavej grófke, okolité vinohrady, z ktorých sa vyrába skvelé víno, letisko, ktoré radi využivajú návštevníci kúpeľov zo zahraničia, dôležitú rieku Váh, vodnú nádrž Sĺňava a cyklotrasy, kde nájdu vyžitie nielen výletníci, ale aj športovci… Okrem nádherných kúpeľných budov, kúpeľnej kaplnky, rôznych fontán a možností na vychádzky, sa tu nachádza i kolonádový most, najdlhší krytý most na Slovensku. Na vstupných priečeliach oboch strán tohto mosta sú latinské nápisy Saluberimae Pistinienses Thermae (Uzdravujúce piešťanské kúpele) a Surge et ambula (Vstaň a choď). Práve z nich vychádza i názov nášho výtvarného diela. Piešťany sú neoddeliteľnou súčasťou Európy 2050. Ponúkajú nesmierne dôležitý odpočinok, relax, ale i to najdôležitejšie – zdravie. 

Kategorie video

“Okna” 

Skupinové dílo žáků ZŠ Želešice – Tomáš Blažka, Lucián Foral, Lukáš Fučík, Miroslav Křivák, Pavel Kučera, Sebastian Paschke

“Čarovné Kysuce”

Skupinové dílo žaček ZŠ Rudina – Ema Orlejová, Natália Piesecká, Karolína Kotrčová, Lucia Halúsková, Ema Ondreášová, Elena Vadkertyová