Jak se mohu do projektu jako škola či instituce zapojit?


Školy a instituce, které pracují s dětmi mají možnost se do projektu Evropa 2050 zapojit několika způsoby: 

  1. Aktivní připojení se do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 a to:
    • přímou registrací a přihláškou díla do Evropa 2050 – Evropské kolo
    • prostřednictvím regionálních a národního kola Evropa 2050 – ČR
    • realizací vlastní výtvarné přehlídky Evropa 2050
  2. Přípravou a realizací diskusního programu Evropa 2050 vztahující se k problematice nebo tématu „Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050“