Jak se mohu do projektu jako obec, město či kraj zapojit?


Obce, města i kraje mají možnost se do projektu Evropa 2050 aktivně zapojit, a to prostřednictvím podpory a realizace některých aktivit, ve kterých se budou moci žáci a studenti ze škol v jejich působnosti aktivně zúčastnit. Touto podporou mohou vedení obcí, měst a krajů vytvořit prostor v rámci které mladá generace jejich regionu představí své vize směřující k roku 2050, k době kdy bude dospělá, jak by si představovala vývoj ve svém regionu, nebo ze širšího pohledu v celé Evropě.

Zapojení se do projektu Evropa 2050 je možné těmito aktivitami: 

  1. Realizace regionálního kola výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR v místě jejich působení. Toto regionální kolo je postupovým kolem do národního kola výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR. Informace pro aktivní partnery – pořadatele regionálního kola Evropa 2050 – ČR Registrace obce, města, kraje k realizaci regionálního kola Evropa 2050 – ČR.
  2. Přípravou a realizací diskusního programu Evropa 2050 vztahující se k problematice nebo tématu „Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050“ se studenty a žáky ve svém regionu. Máme zájem o informace k tématu – příprava a realizace regionálního diskusního programu Evropa 2050.
  3. Finanční podporou národního nebo evropského projektu Evropa 2050 ve spojení s podporou žáků a studentů svého regionu nebo prezentací svého regionu na platformě Evropa 2050. Máme zájem o informace k tématu – finanční podpora projektu Evropa 2050.
  4. Zahraniční spolupráce s partnerskými obcemi, městy a kraji. Projekt Evropa 2050 je tvořen jako trvale udržitelný a má ambice zapojit do diskuse, tvorby a spolupráce mladé lidi nejen z ČR, ale i z celé Evropy. Proto vítáme možnost v rámci projektu aktivovat vaše partnerské a přátelské vazby v rámci Evropské unie, a s vaší pomocí oslovit partnerské zahraniční úřady, se kterými spolupracujete. Touto vaší podporou bude umožněn aktivní vstup do projektu žákům a studentům zahraničních škol. Na některých aktivitách projektu se mohou společně podílet vaše i zahraniční partnerské školy. Tato mezinárodní spolupráce žáků, studentů, škol i úřadů umožňuje naplnit témata a záměry projektu Evropa 2050.