Ocenění partnerů projektu Evropa 2050 – ročník 2022 a evropské výtvarné přehlídky „Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050“

Ceny pořadatele projektu – čestná uznání za spolupráci:

v kategorii 

Nejlepší krajská výstava v ČR:

Liberecký kraj – výstava a soutěžní umělecká přehlídka „Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050 – Sklářská Odyssea Libereckým krajem“

Tato umělecká přehlídka představila sklářské a šperkařské školy Libereckého kraje, které vychovávají mladé umělce a tvůrce v tradičních oborech tohoto regionu. Mladí umělci představili své obory, talent a dovednosti, kterými chtějí v budoucnu obohacovat a dělat život krásným nejen v Evropa 2050. 

Nejlepší městský projekt v ČR

Město Kralupy nad Vltavou – za realizaci výstavy a soutěžní výtvarné přehlídky „Evropa, ve které chci žít. Kralupy nad Vltavou v roce 2050“ a komunikační propojení s mladými tvůrci se zástupci městského úřadu v rámci diskusní platformy na téma – Územní rozvoj a budoucnost Kralup nad Vltavou. Tato diskuse byla významnou aktivitou celého tvůrčího procesu žáků v rámci regionálního projektu Evropa 2050.

Četného uznání za mimořádné aktivní partnerství a umělecký přínos v rámci projektu Evropa 2050

Oblastní galerie Liberec – představila ve svých výstavních prostorách soutěžní uměleckou přehlídku sklářských a šperkařských škol Libereckého kraje „Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050 – Sklářská Odyssea Libereckým krajem“

Představení sklářských a šperkařských oborů škol Libereckého kraje spojilo historické kořeny těchto oborů v tomto regionu a talent i dovednosti dnešní nastupující mladé generace tvůrců a umělců, která se těmto oborům věnuje. Realizací a umístěním této výstavy v prostorách Oblastní galerie Liberec  povýšilo prezentaci této výstavy i projektu Evropa 2050 na velmi vysokou uměleckou  úroveň, která pomáhá zpřístupňovat a objevovat mladé generaci významné umělecké instituce, kterou Oblastní galerie Liberec bezesporu je. 

Četné uznání za aktivní spolupráci při realizaci regionálních projektů projektu Evropa 2050:

Sdružení základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje MÚZA  a Městská knihovna Kladno. 

Četné uznání za aktivní partnerství:

Základní umělecká škola Jana Hanuše Praha 6

Za aktivní spolupráci a podporu v rámci projektu Evropa 2050 poskytnutím doprovodných hudebních programů na vernisážích v rámci akcí projektu Evropa 2050 – regionální akce Praha 2050, vernisáž evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 –  v Karolinu Univerzity Karlovy,  na společenském večeru partnerů a podporovatel§ projektu Evropa 2050 v Praze. 

Děkujeme našim partnerům a podporovatelům. Velice si jejich spolupráce a podpory vážíme.