Přihlášené dílo "Budoucnost Ostravy"

Budoucnost Ostravy
Popis: Ostrava je třetí největší město v České republice. Vybral jsem si jí, protože je to můj domov a taky si rád představuji, jak by vypadala v budoucnu. V mé vizi do budoucna si představuji, že se Ostrava stane větší a vyspělejší. Díky větrným, solárním a jaderným elektrárnám pohánějícími celé město bude také efektivnější a ekologičtější. Díky obřím parkům a zahradám rozprostírajícími se po městě by se zlepšila kvalita ovzduší, čímž by bydlení v Ostravě bylo příjemnější nejen pro lidi, ale i pro volně žijící zvířata. Pokud jde o architekturu, staré budovy a činžáky by měly z historických důvodů zůstat. Ale pokud jde o nové budovy, měly by být postaveny s ohledem na životní prostředí. Měly by: obsahovat prvky přírody, být postaveny z obnovitelných materiálů a hlavně vypadat hustě. Myslím, že by se změnila i doprava. S rychlejšími a efektivnějšími tramvajemi, trolejbusy a metrem, byste měli dorazit do svého cíle rychleji než kdykoliv předtím. Doufám, že se většina nebo alespoň některé věci změní. To je samozřejmě moje představa. Ne každý bude s některými nápady souhlasit, a to je v pořádku. Je důležité komunikovat a sdílet své nápady. Jen tak se můžeme změnit k lepšímu. The future of Ostrava popis eng: Ostrava Is the third biggest city in the country of Czech republic. I chose this city because it's my home and because I like to imagine how it would look in the future. In my future vision, I see Ostrava will become bigger and more advanced. Also it will be more efficient and and Eco-friendly with wind, solar and nuclear plants powering the entire city. With giant parks and gardens spreading across the city, the air quality would improve, therefore living in Ostrava would be more pleasant, not only for people but also for wild life. As for the architecture, the old buildings and apartments should stay. It's important to leave them for historical reasons. But when it comes to new buildings, they should be built with environment in mind. They should: incorporate elements of nature, be built with renewable materials and most importantly, look cool. I think that the transport would also change. With faster and more efficient trams, trolleybuses and a metro system, you should arrive at your destination in no-time. I hope that all, or at least some things will change. Of Course those are my ideas. Not everyone will agree with some changes, and that's okay. It's important to communicate and share your ideas. Only that way we can change for better.
Technika: Kresba
Rozměr: 30x40 cm [cm]
Veřejné hlasování: 2 hlasů