Přihlášené dílo "Budoucnost v bramborovém placku / The future seen in the potato pancake"

Budoucnost v bramborovém placku / The future seen in the potato pancake
Popis: Vítáme Vás v nejvýchodnější obci České Republiky v Bukovci, kde každoročně pořádáme Plackový festival. Je to folklorní akce, kde se kromě zábavy pečou bramborové placky na plotně – typické jídlo našeho regionu. Na obrázku drží dívka bramborový placek a vidí v něm budoucnost výroby tohoto jídla. Celkový proces výroby až po konečné servírování pokrmu, bude v režii výrobní linky. Odpadnou tak dlouhé čekací řady během objednávání této plackové speciality. Welcome to the easternmost village of the Czech Republic to Bukovec, where we organize the annual Potato Pancake Festival. It is a folklore event where, besides entertainment, potato pancakes – a typical dish of our region are baked on the stove. In the picture a girl is holding a potato pancake and sees the future of making this meal. The entire production process, right up to the final serving of the dish, will be directed by the production line. This will help to eliminate the long queues when ordering the delicious potato pancakes.
Technika: tempera
Rozměr: 41,5 x 21,5 [cm]
Veřejné hlasování: 2 hlasů