Přihlášené dílo "Európa - spoločná škola"

Európa - spoločná škola
Popis: Žiačka zachytila školu a vzdelávanie bez hraníc, bez rozdielov národností, kultúry a pohlavia. Cieľom práce bolo poukázať, že deti nevnímajú rozdiely, ktoré mnohokrát delia dospelých. Práca je maľbou vodovými farbami, kolorovaná pastelkami.
Technika: kolorovaná kresba
Rozměr: 29,5 x 42 cm [cm]
Veřejné hlasování: 1 hlas