Přihlášené dílo "Horské městečko/Mouintain Town"

Horské městečko/Mouintain Town
Popis: Žiji v horském městečku a v mých představách bych spojila horskou přírodu a moderní architekturu. Vilky by vystupovaly ze skalních útvarů. Pro každého člověka je důležitá voda, bez které nemůže žít, proto je u těchto vilek krásná průzračná vodní plocha. I live in a mountain town and in my imagination I would combine mountain nature and modern architecture. Villas would emerge from rock formations. For every person water is important and they cannot live without it., wchich is why these villas have a beautiful clear water area.
Technika: kresba
Rozměr: 29,7 x 42 [cm]
Veřejné hlasování: 1 hlas