Přihlášené dílo "Kladruby"

Kladruby
Popis: Jedná se o grafickou práci - autorský tisk suché jehly. Doprovodný motivační text k výtvarné práci – grafickému listu. Kladruby Založení benediktinského kláštera se datuje do 12. století. Jeho role v české historii byla nemalá. Doby hojnosti byly vystřídány útrapami za husitských válek i za války třicetileté. Svou roli sehrál klášter i v souvislosti s postavou světce Jana Nepomuckého. Na barokní podobě konventu se podílel K. I. Dienzenhofer. Svou geniální podobu v duchu barokní gotiky vtiskl kostelu stavitel Jan Santini Aichl. V letošním roce si připomínáme 300. výročí jeho úmrtí. Reformami Josefa II. byl klášter zrušen a dál využíván především jako hospodářský objekt. V současné době se památkáři snaží vdechnout objektu nový život. V expozici si lze připomenout život, který zde mniši vedli. Koncerty v kostele patří už k dlouholeté tradici. Určitě bychom chtěli, aby tento skvost mohl být obdivován i v roce 2050.
Technika: suchá jehla - grafika - tisk z hloubky
Rozměr: 13,5 krát 20 cm bez pasparty [cm]
Veřejné hlasování: 1 hlas