Přihlášené dílo "Kostel- Slezská Ostrava"

Kostel- Slezská Ostrava
Popis: Kostel v Slezské Ostravě, kterého chrání velký drak. Ten, kdo by ho chtěl zničit, není zván. Aby se lidé mohli podívat dovnitř, je součástí kostela vybudovaná velká skleněná brána, kterou vstoupí jen ten, kdo se dokáže dobře chovat. The Church in Silesian Ostrava, that protects the great dragon. Whoever would want to destroy it is not known. To allow people to look inside, the church includes a large glass gate entered only by those who can behave well.
Technika: Malba
Rozměr: 297x420 [cm]
Veřejné hlasování:   zatím nehlasováno