Přihlášené dílo "Kostel sv. Marka"

Kostel sv. Marka
Popis: Malba vyobrazuje Kostel sv. Marka v Heřmanicích ( Slezská Ostrava). Tento kostel je namalován před rekonstrukcí a po rekonstrukci, kdy do popředí vstupuje nejen krása kostela, ale vstupují sem vztahy lidí, jejich láska k sobě samému, bližnímu i přírodě. The painting depicts the St. Mark's Church in Heřmanice in Silesian Ostrava. This church is painted before reconstruction and after reconstruction, when not only the beauty of the church comes to the fore, but also people's relationschips, their love for themselves and their neighbours and nature.
Technika: Malba
Rozměr: 297x420 [cm]
Veřejné hlasování:   zatím nehlasováno