Přihlášené dílo "Má vize"

Má vize
Popis: Toto je moje vize Nové radnice Slezské Ostravy. This is my vision for the New Silesian Town Hall.
Technika: Malba
Rozměr: 297x420 [cm]
Veřejné hlasování:   zatím nehlasováno