Přihlášené dílo "Mé město"

Mé město
Popis: Obrázek představuje mé město- můj domov- slezská Ostrava. Obrázek znázorňuje radnici města Ostravy, logo ZOO Ostrava a tank, který se nachází u Radnice Slezské Ostravy. Děkuji, že mohu soutěžit. The picture represents my city- my home- Silesian Ostrava. The picture schows the town hall of the city of Ostrava, the logo of ZOO Ostrava and the tank, which is located near the Town Hall of Silesian Ostrava. Thand you for allowing me to compete.
Technika: Malba
Rozměr: 297x420 [cm]
Veřejné hlasování:   zatím nehlasováno