Přihlášené dílo "Milovické nádraží. Milovice's station."

Milovické nádraží. Milovice's station.
Popis: Takto si představuji v mých snech milovické nádraží. This is how I imagine a love station in my dreams
Technika: Kresba tužkou kolorovaná akvarelem. Pencil drawing colored with watercolor
Rozměr: 21 x 29,7 cm [cm]
Veřejné hlasování:   zatím nehlasováno