Přihlášené dílo "Milovické pastviny. Milovice's pastures"

Milovické pastviny. Milovice's pastures
Popis: Zvířat není nikdy dost. There are never enough animals.
Technika: Kresba tužkou kolorovaná pastelkami. Pencil drawing colored with crayons
Rozměr: 21 x 29,7 cm [cm]
Veřejné hlasování:   zatím nehlasováno