Přihlášené dílo "Moderní město"

Moderní město
Popis: Náš návrh, je formován, za účelem budoucím zmodernizovaným městem. Vmísili jsme zde velmi originální prvky, jako například vyvýšené budovy různých architektonických tvarů s různými vymoženostmi, máme zde i levitující metro. Our proposal is shaped for the parpose of the modernized city of the future. We mixed in very original elements heve, such as elevated buildings of various amenities, we also have a levitating subway here.
Technika: Malba
Rozměr: 297x420 [cm]
Veřejné hlasování:   zatím nehlasováno