Přihlášené dílo "Moje vize: Česko, výzkum a opylovači patří k sobě!"

Moje vize: Česko, výzkum a opylovači patří k sobě!
Popis: Česko jako součást mozaiky Evropy. Ve třídě jsme si rozdělili státy Evropy a snažili jsme se vystihnout, čím která země přispívá do společné představy prostředí, ve kterém bychom rádi vyrůstali. Například Německo jako nositel větrné energie a správné recyklace, Polsko jako stát, který by měl zamakat na uhlíkové stopě a využívání černého uhlí, Rakousko - ano využívání vodních cest, ne letectví, Švýcarsko - ano železniční dopravě, Maďarsko - ano rovnoprávnosti mužů a žen, ne plýtvání potravinami... Já s Františkem jsme se snažili vystihnout obrázkem, že Česká republika je nositelkou vědy a výzkumu (např. léků) ale také velkým ochráncem našich, tolik potřebných opylovačů (např. včel).
Technika: pastelky + křídy
Rozměr: A4 [cm]
Veřejné hlasování: 1 hlas