Přihlášené dílo "Naše vlast"

Naše vlast
Popis: Tento obrázek jsem namalovala exoticky, protože v budoucnu si myslím, že naše a další generace se budu starat o naši vlast. Naše vlast bude bez odpadků a také bude moderní. I painted this picture exotically, because in the future I think that our and the next generation will take care of our homeland. Our homeland will be free of garbage and also modern.
Technika: Malba
Rozměr: 297x420 [cm]
Veřejné hlasování:   zatím nehlasováno