Přihlášené dílo "Obrázek"

Obrázek
Popis: Obrázek, který jsem namalovala mě napadl tak, že spoustu lidí si myslí, že je Slezská Ostrava znečištěné město, ale opak je pravdou a to jsem se snažila nakreslit. Slezská Ostrava má spoustu krásných památek a tradic a návrhů staveb do budoucnosti. The picture I painted came to my mind because many peaple think that Silesian Ostrava is a polluted city, but the opposite is true and that' s what I tried to draw. Silesian Ostrava has a lot of beautiful monuments and traditions and the design of buildings for the future.
Technika: Malba
Rozměr: 297x420 [cm]
Veřejné hlasování:   zatím nehlasováno