Přihlášené dílo "Odraz minulosti města - Evropa 2050 MÍR pro všechny"

Odraz minulosti města - Evropa 2050 MÍR pro všechny
Popis: Dílo má vyjádřit odraz toho, jak negativně ovlivňují válečné konflikty naši společnost, jak smutný pohled je na města zasažená válkou. Taktéž mé výtvarné vyjádření nese určité poselství - tedy MÍR pro všechny a nejlépe dříve než v roce 2050.
Technika: Kresba + malba
Rozměr: 100x70 [cm]
Veřejné hlasování: 2 hlasů