Přihlášené dílo "Praha, srdce vědy"

Praha, srdce vědy
Popis: Praha, srdce ČR, součást Evropy - ve škole jsme si povídali o vizích Evropy do roku 2050 a tvořili Evropu jako mozaiku správných vizí. František nakreslil ČR jako nositelku výzkumu a podporu opylovačům, tedy naší širší kultury.
Technika: maba voskovou pastelkou
Rozměr: A4 [cm]
Veřejné hlasování: 31 hlasů