Přihlášené dílo "Proměny ve spirále času"

Proměny ve spirále času
Popis: Člověk ovlivňuje svým konáním krajinu, ale neptá se jí, zda s tím ona souhlasí. Pokud chce člověk zůstat na Zemi, musí začít přemýšlet v souladu s přírodou. Čas nezastavíme ... A man affect landscapes with his behavior, but doesn´t ask for he agreement. If the man wants to stay on the earth, he must start thinking in harmony with nature ...
Technika: malba, tempery
Rozměr: 42 x 59 [cm]
Veřejné hlasování: 2 hlasů