Přihlášené dílo "Prostor setkání"

Prostor setkání
Popis: Co chtějí lidé na celém světě napříč všemi kulturami? Žít důstojný život v krásném, harmonickém a bezpečném prostředí, v otevřené společnosti, která podporuje vzdělání, otevřený dialog, rovnost mezi lidmi, právo na sebeurčení a příležitost k seberealizaci. Taková je i naše agora. Prostor setkání. Prostor před chrámem moudrosti, kde každý může potkat každého. Nezáleží na století, na tom, zda kolem projíždí vůz tažený koněm nebo elektromobil. I v Evropě 2050 budou prostor utvářet především vztahy mezi lidmi a to, co budou společně sdílet ze svých jednotlivých životů, čím přispějí do společného díla.
Technika: kresba tuší a fixem, koláž
Rozměr: 420x70 [cm]
Veřejné hlasování: 1 hlas