Přihlášené dílo "Saluberimae Pistinienses Thermae"

Saluberimae Pistinienses Thermae
Popis: Mesto Piešťany na Slovensku je výnimočnou súčasťou európskej mozaiky najmä vďaka svojim kúpeľom. Socha muža, ktorý láme barlu - "Barlolámača", je jedným z najväčších symbolov mesta a predstavuje uzdravujúcu silu piešťanských kúpeľov. V našom diele má preto Barlolámač čestné miesto uprostred obrazu. Dielo ďalej zachytáva mnohé ďalšie zaujímavosti regiónu - Čachtický hrad, známy okrem iného aj sfilmovanou povesťou o krvavej grófke, okolité vinohrady, z ktorých sa vyrába skvelé víno, letisko, ktoré radi využivajú návštevníci kúpeľov zo zahraničia, dôležitú rieku Váh, vodnú nádrž Sĺňava a cyklotrasy, kde nájdu vyžitie nielen výletníci, ale aj športovci... Okrem nádherných kúpeľných budov, kúpeľnej kaplnky, rôznych fontán a možností na vychádzky, sa tu nachádza i kolonádový most, najdlhší krytý most na Slovensku. Na vstupných priečeliach oboch strán tohto mosta sú latinské nápisy Saluberimae Pistinienses Thermae (Uzdravujúce piešťanské kúpele) a Surge et ambula (Vstaň a choď). Práve z nich vychádza i názov nášho výtvarného diela. Piešťany sú neoddeliteľnou súčasťou Európy 2050. Ponúkajú nesmierne dôležitý odpočinok, relax, ale i to najdôležitejšie - zdravie.
Technika: kolorovaná kresba
Rozměr: 42 x 59,4 [cm]
Veřejné hlasování: 4 hlasů