Přihlášené dílo "Stará Indie"

Stará Indie
Popis: Kresba fantazijní mapy Staré Indie a pohled do minulosti.
Technika: kresba fixem a suchým pastelem
Rozměr: 42x29,7 [cm]
Veřejné hlasování: 1 hlas