Přihlášené dílo "Vize budoucnosti"

Vize budoucnosti
Popis: V mé vizi o budoucnosti budeme uzavřeni v obrovské trojúhelníkové kopuli kvůli znečištěnému prostředí, které jsme na této planetě vytvořili. Budeme si muset počkat několik tisíce let, než si k nám příroda opět najde cestu. A zrodí se nový svět. In my vision of the future we will be enclosed in a huge triangular dome due to the polluted environment we have created on this planet. We will have to wait several thousand years before nature finds its way to us again. And a new world will be born.
Technika: Malba
Rozměr: 297x420 [cm]
Veřejné hlasování: 3 hlasů