Přihlášené dílo "Voda"

Voda
Popis: Autorka si vybrala vodu jako živel, který miluje. Chtěla vyjádřit víru, že v roce 2050 bude voda stále dárkyní života na Zemi. Původně chtěla "živou" střední část práce orámovat vyjádřením hrozby sucha na planetě, záměr ale přešel do výše zmíněné optimističtější verze, která naopak může působit hrozivě - voda ovládla pevninu.
Technika: Malba akvarelovými pastelkami
Rozměr: A3 [cm]
Veřejné hlasování:   zatím nehlasováno