Přihlášené dílo "Vodní zámek/Water Castle"

Vodní zámek/Water Castle
Popis: Jmenuje se tak, protože bych chtěla nechat postavit památku, která by se uchovala třeba tisíc let. Je vodní, jelikož se planeta otepluje a lidé by se k ní měli chovat lépe. Cítím, že voda je pro naši budoucnost důležitá. It is called like that, because i would be happy if someone built a monument that would be here for thousand years. The monument theme is water, because the Earth is warming up and people should be nicer to it. I feel that water is important to our future.
Technika: kresba
Rozměr: 29,7 x 42 [cm]
Veřejné hlasování:   zatím nehlasováno