Přihlášené dílo "Vstaň a choď!"

Vstaň a choď!
Popis: Vo svojom diele autor zachytáva najpozoruhodnejšiu jedinečnosť svojho regiónu - svetoznáme kúpele mesta Piešťany, ktoré už nejedného človeka doslova postavili na nohy. Pozeráme sa na vývoj človeka, ktorý na začiatku svojej životnej cesty používa vozík, neskôr chodítko, barlu... Až napokon s radosťou chodí bez akejkoľvek pomoci. Túto životnú cestu sa autor snažil výtvarne podčiarknuť aj farebným prelínaním pozadia a nápismi v rôznych jazykoch, keďže tieto kúpele často hostia aj ľudí zo zahraničia. Autorom diela je dospelý žiak s mentálnym postihnutím, navštevujúci praktickú školu.
Technika: kombinovaná technika
Rozměr: 42 x 59,4 [cm]
Veřejné hlasování: 3 hlasů