Přihlášené dílo "Život na stromě"

Život na stromě
Popis: Tento návrh, má zobrazovat život na stromě. Myslíme si, že je to originální způsob života. Výkres symbolizuje solnost a kreativitu lidstva. Můžeme zde vidět zaoblené tvary domů, spoustu barevných prvků, volně stékající pramen vody a také velmi zvláštní způsob cesty ze stromu dolů, říkáme ji tzv. cesto-trubka. This design is meant to depice life on a tree. We think it's an original way of life. The drawing symbolizes freedom and creativity. Heve we ear see the rounded shapes of the houses, a lot of colorful elements, a freely flowing spring of water and also a very special way of going down from the tree, we callit the so-called way-pipe.
Technika: Malba
Rozměr: 297x420 [cm]
Veřejné hlasování:   zatím nehlasováno