Edukativní program

Součástí projektu je edukativní program, který garantuje UK a PedF UK.  
Tento program bude nabídnut zapojeným školám a přinese témata zaměřená na problematiku Evropy a její budoucnosti. Celostátní aktivity (online přednášky, workshopy apod.) proběhnou od ledna do listopadu 2022. Vybrané části edukativního programu budou připraveny online v cizích jazycích (AJ, NJ, FJ) a nabídnuty zapojeným zahraničním školám.

Přehled edukativních videí:

Digitalizace jako jedna ze současných výzev Evropy

Genderová problematika v Evropě

Kulturní identita Evropy