Evropa 2050

Evropa, ve které chci žít 


Postupující díla:


Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, W&ART a Česká centra v partnerství se Svazem měst a obcí ČR vyhlašují mezinárodní projekt: „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“,  určený pro žáky ZŠ a dále studenty středních a vysokých škol z ČR i ze zahraničí. 

Hlavním cílem projektu je vytvořit prostor pro otevřený dialog s mladou generací a umožnit společné zamyšlení nad tématy, která jsou klíčová pro udržitelný rozvoj v Evropské unii. Mladí „umělci“ a zejména tvůrčí týmy ve školách, či v rámci mezinárodních propojení škol, budou mít touto cestou možnost společně ztvárnit představy o Evropě v roce 2050. Mladá generace tak bude moci s předstihem artikulovat své priority a směr, kterým se má Evropská unie ubírat. Klíčovými faktory, které ovlivní hodnotovou orientaci a dá se předpokládat, že i životní úroveň této generace, jsou vědecký a technologický pokrok s procesem inovací a řada dalších významných témat, např. problematika lidských práv, udržitelného rozvoje, rozkvět kultury, péče o kulturní dědictví atd. Největším přínosem projektu je mezinárodní a mezigenerační komunikace. Vybraná díla budou vystavena na výtvarné přehlídce v Karolinu a oceněna. Bude také spuštěna virtuální výtvarná přehlídka

Součástí projektu je edukativní program, který garantuje UK a PedF UK.  Tento program bude nabídnut zapojeným školám a přinese témata zaměřená na problematiku Evropy a její budoucnosti. Celostátní aktivity (online přednášky, workshopy apod.) budou probíhat od ledna do listopadu 2022. Vybrané části edukativního programu budou připraveny online v cizích jazycích (AJ, NJ, FJ) a nabídnuty zapojeným zahraničním školám.

Jak se do projektu přihlásit

 • Školy se do projektu zaregistrují přes webové stránky www.e2050.eu do 31. 3. 2022. Zapojení může být i společné s partnerskou zahraniční školou.
 • Každá škola uspořádá interní školní kolo a vybere 1 výtvarnou práci individuální, navíc může přihlásit další dílo partnersky se zahraniční školou (pokud má škola spolupráci s více zahraničními školami, tak vždy jedno dílo s každou z partnerských škol), kterou registruje do on-line úložiště na webových stránkách www.e2050.eu a to do 31. 5. 2022.

Jaké formy prací je možné přihlásit

 1. VÝTVARNÉ
 2. kresba
 3. malba
 4. grafika
 • kombinovaná technika
 • fotografie
 • koláž (fotografická)
 • komiks (bez textu)

Rozsah: jedno dílo / list

Způsob zpracování: ručně, ale i v digitálním prostředí

 • FILMOVÉ
 • Film
 • Dokument

Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty

 • AUDIOVIZUÁLNÍ/MULTIMEDIÁLNÍ
 • Animace
 • Videoklip

Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty

 • Individuální i skupinové práce žáků a studentů či propojených školních tvůrčích týmů domácích i mezinárodních.

Jaké jsou věkové kategorie pro přihlašování výtvarných prací

 • Do 10 let
 • 10 -15 let
 • 15-19 let
 • Nad 19 let

Možnosti, jak žákům tematizovat zadání, např.:

 • Evropa v tvých rukách
 • Žít ještě víc společně?
 • Evropa bez hranic
 • Život v bezpečné společnosti
 • Pohybem pro spokojenější Evropu
 • Evropa nakloněná všem bez rozdílu
 • Studium v zahraničí? Žádný problém!
 • Místo, které miluji 
 • Kdo jsme? 

Harmonogram projektu

 • Do 31. 3. 2022 – registrace škol do projektu 
 • Do 31. 5. 2022 – registrace prací na webových stránkách projektu 
 • Do 8. 7. 2022 – vyhodnocení prací odbornou komisí
 • Od 15. 4. do 30. 11. 2022 – doprovodný edukativní program 
 • 22. listopad 2022 – závěrečná konference a vernisáž evropské výstavy v Karolinu, předání ocenění