Regionální kolo – Magistrát Města Chomutov

Představit Evropu, ve které chci žít v roce 2050 z pohledu regionů, ve kterém dnes žiji. V roce 2023 prostřednictvím prací žáků a studentů sestavujeme mozaiku regionů, které tvoří Evropu a představujeme, jak jednotlivé regiony vypadají dnes, čím jsou výjimečné nebo jaké by je dnešní mladá generace chtěla mít.

Cílem jednotlivých prací je:

  • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák/student vztah a jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
  • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák/student má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
  • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy)
Připravujeme ve spolupráci s regionálním partnerem.
Připravujeme ve spolupráci s regionálním partnerem.

Registrované školy

Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881 – regionální
Palachova 4881, Chomutov, 43003
ZŠ Chomutov, Školní – regionální
ZŠ Chomutov, Školní – regionální
Školní ulice 1480/61, 430 03 CHOMUTOV
Základní škola
Základní škola
Chomutov, Březenecká 4679, Chomutov 443004