Evropa, ve které chci žít – Město Chomutov, součást mozaiky Evropy 2050

Vyhlášení regionální soutěžní výtvarné přehlídky

Evropa, ve které chci žít –  Město Chomutov, součást mozaiky Evropy 2050

Město Chomutov, jako registrovaný regionální partner projektu Evropa 2050, vyhlašuje regionální soutěžní výtvarnou přehlídku

Evropa, ve které chci žít – Město Chomutov, součást mozaiky Evropy 2050

(dále jen Chomutov – mozaika Evropy), která je součástí národní soutěžní výtvarné přehlídky Evropa, ve které chci žít – Můj region, součást mozaiky Evropy 2050, jejíž vyhlašovatelem je společnost W&ART z.s.

Soutěžní výtvarná přehlídka Evropa, ve které chci žít – Město Chomutov, součást mozaiky Evropy 2050 je realizována pod záštitou náměstka primátora Mgr. Milana Märce.

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky ZŠ a ZUŠ města Chomutov, kteří v ní přestaví tvůrčí téma:

Chomutov, součást mozaiky Evropy 2050

Postupující soutěžní díla, která nebyla dodána:  

Kategorie 6- 10 let

 • „Horská dráha"
 •  „Náměstí v roce 2050"
 • „Školní autobus"
 

Kategorie 11-15 let

 • „Vize lepšího životního prostředí u nás v Chomutově"
 • „Nový Chomutov"
 • "Hudba budoucnosti"

Kategorie 16-19 let

 • „Autobusové nádraží 2050"
 •  "Vernisáž v 9. patře"
 

Kolektivní dílo kategorie 6-10 let

 • „Chomutovsko včera, dnes a zítra"
 • „Chomutov"

Registrované školy

Základní škola
Základní škola
Chomutov, Březenecká 4679, Chomutov 443004
Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, p. o.
Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, p. o.
Chomutov, 17. listopadu 4728
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
ZŠ Gen. Klapálka
Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
Kadaňská 2334, Chomutov 43003
Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881 – regionální
Palachova 4881, Chomutov, 43003
ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského
ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského
Akademika Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov
ZŠ Chomutov, Školní – regionální
ZŠ Chomutov, Školní – regionální
Školní ulice 1480/61, 430 03 CHOMUTOV

Chomutov, součást mozaiky Evropy 2050

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky ZŠ a ZUŠ města Chomutov, kteří v ní přestaví tvůrčí téma:

Chomutov, součást mozaiky Evropy 2050

Zadání:

1. Registrace školy k regionální soutěžní výtvarné přehlídce:

Termín: do 15. 4. 2023

 Registraci školy do Regionální přehlídky – Město Chomutov realizujte prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu Evropa 2050:

https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/?ID=4cf33e18ede11b79827bc78b7f2075ae

Pozn.:

Pro přímou registraci školy do evropské výtvarné přehlídky, kterou doporučujeme také udělat, realizujte registraci na tomto odkazu: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/

(informace k pravidlům a propozice celoevropské přehlídky jsou uvedené na www.e2050.eu)

2.Přihlášení soutěžních prací žáků do regionální výtvarné přehlídky – Město Chomutov

Termín: do 31. 5. 2023

Všechny výtvarné práce regionálního kola Města Chomutov se přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu:

ART a PROJEKT https://www.e2050.eu/registrace-dila/

Doporučujeme

jednotlivé formuláře kvalitně a dostatečně vyplnit, v rámci možností poskytnout co nejlepší fotografii daného díla (v požadovaném formátu) a také vyplněný popis díla (v češtině i anglickém jazyce).  V případě vítězství, dané dílo postupuje automaticky do národního kola Evropa 2050 - ČR a tato přihláška vč. fotografie díla i popisu je postoupena hodnotitelské komisi národního kola (v případě vítězství v národním kole postupuje k hodnocení v kole evropském).

Pozn.:

 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do regionální výtvarné přehlídky – Město Chomutov, kde NENÍ omezen příjem množství děl za školu.
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do evropské přehlídky, pokud má škola zájem přihlásit některá díla přímo do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 – E. Počet přihlášených děldle propozic evropské výtvarné přehlídky (evropské kolo) je OMEZEN na 1 dílo v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu. (Tento počet je možné ještě rozšířit jsou-li přihlášená díla rozdělena do kategorie jednotlivec nebo skupina. Přihlášená díla do regionálního a evropského kola se mohou lišit – toto rozhodnutí přísluší registrované škole.)
3. Předání originálních děl k hodnocení a k následné výstavě regionální výtvarnépřehlídky – Město Chomutov

Termín: do 31. 5. 2023

Způsob předání: osobně

Místo předání: Chomutovská knihovna, pí Lucie Novotná (pracovnice chomutovské knihovny)

Součástí díla bude jeho popis na zadní straně díla a vyplněná jmenovka – jméno a věk tvůrce, škola a také název (popis) díla viz. registrace díla.

4. Kontaktní osoba pro účastníky této regionální výtvarné přehlídky:

Jméno:      Ing. Martina Kalová

e-mail:      m.kalova@chomutov.cz

Tel.:            606 648 737

 

5. Vyhlášení výsledků, regionální výstava:

Termín:                 září , bude upřesněno           

Místo konání:      Galerie Lurago, Chomutovská knihovna

 

Výstava    

Termín:                 15.9. -15.10. 2023                 

Místo konání:      Galerie Lurago, Chomutovská knihovna

 

 Hlavní cíle projektu:

Představit Město Chomutov očima žáků našeho města. Toto ztvárnění se stane součástí mozaiky regionů, které tvoří Českou republiku a Evropu v rámci projektu Evropa 2050.

Žáci mají možnost představit:

 • své vnímání našeho regionu, jeho význam a výjimečnost v rámci ČR a Evropy,
 • své vize – jaké by chtěli mít naše město v budoucnu, v době kdy již budou dospělí, a jak by se na těchto změnách chtěli podílet.

Mohou vytvořit pomocí svých prací atraktivní pozvánku do našeho města a svými pracemi ukázat čím je nebo by mělo být naše město výjimečné. Mohou navrhnout změny, které považují za důležité.

Cílem jednotlivých prací je:

 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák vztah, jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy).

Propozice regionálního kola:

Žáci se mohou do projektu zapojit v několika tvůrčích i věkových kategoriích.

Kategorie projektu:
A/ kategorie tvůrčí: 

Kategorie ART – umění

je určená šikovným výtvarníkům. Žáci mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého – výtvarného díla.

B/ Kategorie – věková:

  6 – 10 let

11 – 15 let

16 – 19 let

C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:  
 • jednotlivec 

Technické podmínky pro jednotlivé kategorie přihlášených prací:

Jaké formy prací je možné přihlásit?

VÝTVARNÉ – ART (umění)
  • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
  • fotografie

Díla označené jako umění, se budou hodnotit samostatně a budou na ně při hodnocení kladeny vyšší požadavky z pohledu umělecké stránky.

Rozsah: jedno dílo / list – 2D

Formát: A3, A2, A1

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!

Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.

Jak žákům tematizovat zadání – https://www.e2050.eu/evropska-vytvarna-prehlidka-evropa-2050/

Své dotazy můžete směřovat:

 • v rámci regionálního kola Města Chomutov na e-mail: m.kalova@chomutov.cz
 • v rámci evropského kola na e-mail: info@e2050.eu

Registrované školy

Základní škola
Základní škola
Chomutov, Březenecká 4679, Chomutov 443004
Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, p. o.
Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, p. o.
Chomutov, 17. listopadu 4728
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
ZŠ Gen. Klapálka
Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
Kadaňská 2334, Chomutov 43003
Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov, Palachova 4881 – regionální
Palachova 4881, Chomutov, 43003
ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského
ZŠ Chomutov, Ak. Heyrovského
Akademika Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov
ZŠ Chomutov, Školní – regionální
ZŠ Chomutov, Školní – regionální
Školní ulice 1480/61, 430 03 CHOMUTOV

Přihlášená díla