Evropa, ve které chci žít – Město Rychvald, součást mozaiky Evropy 2050

Vyhlášení regionální soutěžní výtvarné přehlídky

Evropa, ve které chci žít – Město Rychvald, součást mozaiky Evropy 2050

Město Rychvald, jako registrovaný regionální partner projektu Evropa 2050,

vyhlašuje regionální soutěžní výtvarnou přehlídku

Evropa, ve které chci žít – Město Rychvald, součást mozaiky Evropy 2050

(dále jen Město Rychvald – mozaika Evropy), která je součástí národní soutěžní výtvarné přehlídky „Evropa, ve které chci žít – Můj region, součást mozaiky Evropy 2050“, jejíž vyhlašovatelem je společnost W&ART z.s.

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky Základní školy Rychvald, Základní umělecké školy Rychvald a Domu dětí a mládeže Rychvald, kteří v ní představí tvůrčí téma:

Město Rychvald, součást mozaiky Evropy 2050“

Vyhlášená díla

Registrované školy

Dům dětí a mládeže Rychvald
Dům dětí a mládeže Rychvald
Náměstí míru 1609, Rychvald
Základní škola Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace
Rychvald, Školní 1600
Základní umělecká škola, Rychvald
Rychvald, Orlovská 495

Město Rychvald, součást mozaiky Evropy 2050

Zadání:

1. Registrace školy k regionální soutěžní výtvarné přehlídce:
Termín: do 30. 4. 2023 Registraci školy do Regionální přehlídky – Město Rychvald realizujte prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu Evropa 2050: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/?ID=0ae1dd3954ee840075de1395771b6c9c Pozn.: Pro přímou registraci školy do evropské výtvarné přehlídky, kterou doporučujeme také udělat, realizujte registraci na tomto odkazu: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/ (informace k pravidlům a propozice celoevropské přehlídky jsou uvedené na www.e2050.eu)
2. Přihlášení soutěžních prací žáků do regionální výtvarné přehlídky – Město Rychvald
Termín: do 31. 5. 2023 Všechny výtvarné práce i videa regionálního kola Města Rychvaldu se přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu: ART a PROJEKT https://www.e2050.eu/registrace-dila/ Video, film  https://www.e2050.eu/registrace-videa/ Doporučujeme jednotlivé formuláře kvalitně a dostatečně vyplnit, v rámci možností poskytnout co nejlepší fotografii daného díla (v požadovaném formátu) a také vyplněný popis díla (v češtině i anglickém jazyce).  V případě vítězství, dané dílo postupuje automaticky do národního kola Evropa 2050 - ČR a tato přihláška vč. fotografie díla i popisu je postoupena hodnotitelské komisi národního kola (v případě vítězství v národním kole postupuje k hodnocení v kole evropském). Pozn.:
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do regionální výtvarné přehlídky – Město Rychvald, kde NENÍ omezen příjem množství děl za školu a kategorii.
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do evropské přehlídky, pokud má škola zájem přihlásit některá díla přímo do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 – E. Počet přihlášených děldle propozic evropské výtvarné přehlídky (evropské kolo) je OMEZEN na 1 dílo v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu. (Tento počet je možné ještě rozšířit jsou-li přihlášená díla rozdělena do kategorie jednotlivec nebo skupina. Přihlášená díla do regionálního a evropského kola se mohou lišit – toto rozhodnutí přísluší registrované škole.)
3. Předání originálních děl k hodnocení a k následné výstavě regionální výtvarnépřehlídky – Město Rychvald
 Termín: do 31. 5. 2023 Způsob předání: osobně Místo předání: Kulturní dům Rychvald, odbor školství, kultury, sportu a vnitřní správy, Bc. Šelongová Součástí díla bude jeho popis na zadní straně díla a vyplněná jmenovka – jméno a věk tvůrce, škola a také název (popis) díla viz. registrace díla.
4. Kontaktní osoba pro účastníky této regionální výtvarné přehlídky:
Jméno:      Bc. Šelongová Naděžda e-mail:       selongova@rychvald.cz tel.:            596 543 050
5. Vyhlášení výsledků, regionální výstava:
Termín:     26. TÝDEN (KONEC ČERVNA)  - termín bude upřesněn a účastníci o něm budou včas informování.           Místo konání: Kulturní dům Rychvald 

Hlavní cíle projektu:

Představit Město Rychvald očima žáků našeho města. Toto ztvárnění se stane součástí mozaiky regionů, které tvoří Českou republiku a Evropu v rámci projektu Evropa 2050. Žáci mají možnost představit:
 • své vnímání našeho regionu, jeho význam a výjimečnost v rámci ČR a Evropy,
 • své vize – jaké by chtěli mít naše město v budoucnu, v době kdy již budou dospělí, a jak by se na těchto změnách chtěli podílet.
Mohou vytvořit pomocí svých prací atraktivní pozvánku do našeho města a svými pracemi ukázat čím je nebo by mělo být naše město výjimečné. Mohou navrhnout změny, které považují za důležité. Cílem jednotlivých prací je:
 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák vztah, jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy).

Propozice regionálního kola:

Žáci se mohou do projektu zapojit v několika tvůrčích i věkových kategoriích.
Kategorie projektu:
A/ kategorie tvůrčí: 
 1. ART – umění
 2. PROJEKT – výtvarná
 3. Video, film (audiovizuální)
Žáci si mohou v rámci registrace díla vybrat, do které tvůrčí kategorie své dílo přihlásí, a tím si vyberou také jeho formát pro jeho přípravu a realizaci. Ad 1/ Kategorie ART – umění je určená šikovným výtvarníkům. Žáci mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého – výtvarného díla. Ad 2/ Kategorie PROJEKT – výtvarná zaměřuje se na moderní projektové sdělení a ztvárnění zadaného tématu i jeho komunikačního zpracování. Projekt představením problému, jeho řešení a nápravy (je možné využívat moderní grafické formáty a technologie). Ad 3/ Kategorie video, film zohledňuje fenomén moderních technologií a umožňuje mladé generaci zpracovávat zadané téma formátem videa a touto formou hovořit s veřejností.
B/ Kategorie – věková:
6 – 10 let 11 – 15 let
C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:  
 • jednotlivec 
 • skupina (práce je realizována skupinou tvůrců ve stejné věkové kategorii)

Technické podmínky pro jednotlivé kategorie přihlášených prací:

Jaké formy prací je možné přihlásit?
 1. VÝTVARNÉ – ART (umění)
  • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
  • fotografie
Díla označené jako umění, se budou hodnotit samostatně a budou na ně při hodnocení kladeny vyšší požadavky z pohledu umělecké stránky. Rozsah: jedno dílo / list – 2D Formát: A3, A2, A1 POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení! Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.
 1. VÝTVARNÉ – PROJEKT
 • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
 • fotografie
 • koláž (fotografická)
 • komiks (bez textu)
Rozsah: jedno dílo / list – 2D Formát: A 3, A2, A1   Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.   UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla ART a PROJEKT, která postoupí do národního případně evropského kola Evropa 2050 budou po výzvě pořadatele zaslána k hodnocení umělecké porotě. Tato díla se autorům nevracejí. Jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu. Přihlášením díla do regionálního kola potvrzujete, že s tímto jste seznámeni a je potvrzen váš souhlas s touto skutečností.
 1. MULTIMEDIÁLNÍ – VIDEO, FILM
  Způsob zpracování: ručně, ale i v digitálním prostředí  
 • Reportáž
 • Film
 • Dokument
 • AUDIOVIZUÁLNÍ/MULTIMEDIÁLNÍ
 • Animace
 • Videoklip
Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty POZOR! Překročení časového limitu vede k vyřazení díla z hodnocení! Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla. Soutěžní příspěvek videa je možné přihlásit v kategorii video nebo film. Díla formátu FILM budou v rámci představení projektu Evropa 2050 a jeho výstupů sestříhány do dokumentárního filmu, který bude sloužit k veřejnému promítání. Pro zájemce být součástí tohoto filmu je požadavek realizace svého díla v anglickém jazyce, bez titulků a technické parametry 1920 x 1080p, 25 FPS H264 5 Mbit/s.     UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu.   POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení! Jen pro ilustraci se můžete seznámit s oceněnými videi minulého ročníku projektu Evropa 2050 (téma i technické zadání podmínek pro ročník 2022 byla jiné než v letošním roce): https://www.e2050.eu/video-soutezni-prispevky-evropa-ve-ktere-chci-zit/ Jak žákům tematizovat zadání – https://www.e2050.eu/evropska-vytvarna-prehlidka-evropa-2050/ Své dotazy můžete směřovat:
 • v rámci regionálního kola Města Rychvald na e-mail: selongova@rychvald.cz
 • v rámci evropského kola na e-mail: info@e2050.eu
Těšíme se na naši spolupráci.

Registrované školy

Dům dětí a mládeže Rychvald
Dům dětí a mládeže Rychvald
Náměstí míru 1609, Rychvald
Základní škola Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace
Rychvald, Školní 1600
Základní umělecká škola, Rychvald
Rychvald, Orlovská 495

Přihlášená díla