Regionální kolo – Obec Kravsko

Vyhlášení regionální soutěžní výtvarné přehlídky

Evropa, ve které chci žít – 

Obec Kravsko, součást mozaiky Evropy 2050

Obecní úřad Kravsko, jako registrovaný regionální partner projektu Evropa 2050,

vyhlašuje regionální soutěžní výtvarnou přehlídku

Evropa, ve které chci žít – obec Kravsko, součást mozaiky Evropy 2050

(dále jen Kravsko – mozaika Evropy), která je součástí národní soutěžní výtvarné přehlídky „Evropa, ve které chci žít – Můj region, součást mozaiky Evropy 2050“, jejíž vyhlašovatelem je společnost W&ART z.s.

Soutěžní výtvarná přehlídka

Evropa, ve které chci žít – Obec Kravsko, součást mozaiky Evropy 2050 

je realizována pod záštitou starostky Ing. Aleny Vyskotové.

Obec Kravsko, součást mozaiky Evropy 2050

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky základní školy obce Kravsko, kteří v ní přestaví tvůrčí téma:

Obec Kravsko, součást mozaiky Evropy 2050

 1. Zadání:
 • Registrace školy k regionální soutěžní výtvarné přehlídce:

Termín: do 30. 4. 2023

 

Registraci školy do Regionální přehlídky – obec Kravsko realizujte prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu Evropa 2050:

https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/?ID=0dbb3fb9a5cd1d5f8a9075b5bb8070aa

Pozn.:

Pro přímou registraci školy do evropské výtvarné přehlídky, kterou doporučujeme také udělat, realizujte registraci na tomto odkazu: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/

(informace k pravidlům a propozice celoevropské přehlídky jsou uvedené na www.e2050.eu)

 • Přihlášení soutěžních prací žáků do regionální výtvarné přehlídky – Obec Kravsko

 

Termín: do 30. 5. 2023

Všechny výtvarné práce regionálního kola obec Kravsko se přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu:

ART a PROJEKT https://www.e2050.eu/registrace-dila/

Doporučujeme

 jednotlivé formuláře kvalitně a dostatečně vyplnit, v rámci možností poskytnout co nejlepší fotografii daného díla (v požadovaném formátu) a také vyplněný popis díla (v češtině i anglickém jazyce).  V případě vítězství, dané dílo postupuje automaticky do národního kola Evropa 2050 - ČR a tato přihláška vč. fotografie díla i popisu je postoupena hodnotitelské komisi národního kola (v případě vítězství v národním kole postupuje k hodnocení v kole evropském).

Pozn.:

 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do regionální výtvarné přehlídky – obec Kravsko, kde NENÍ omezen příjem množství děl za školu a kategorii.
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do evropské přehlídky, pokud má škola zájem přihlásit některá díla přímo do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 – E. Počet přihlášených děldle propozic evropské výtvarné přehlídky (evropské kolo) je OMEZEN na 1 dílo v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu. (Tento počet je možné ještě rozšířit jsou-li přihlášená díla rozdělena do kategorie jednotlivec nebo skupina. Přihlášená díla do regionálního a evropského kola se mohou lišit – toto rozhodnutí přísluší registrované škole.)
 • Předání originálních děl k hodnocení a k následné výstavě regionální výtvarnépřehlídky – Obec Kravsko

 

Termín: do 9. 6. 2023

Způsob předání: osobně

Místo předání:     ZŠ Kravsko, Mgr. Jana Valihrachová

Součástí díla bude jeho popis na zadní straně díla a vyplněná jmenovka – jméno a věk tvůrce, škola a také název (popis) díla viz. registrace díla.

 • Kontaktní osoba pro účastníky této regionální výtvarné přehlídky:

Jméno:      Alena Vyskotová

e-mail:      starosta@obec-kravsko.cz

Tel.:           724 196 906

 

 • Vyhlášení výsledků, regionální výstava:

Vyhlášení výsledků hodnotitelskou komisí:

Termín:                       30. 6. 2023

Místo konání:           

 

Vernisáž        

Termín:

Místo konání:

Výstava

Termín:

Místo konání:

 

Termín a místo konání vernisáže, slavnostního ocenění vítězů a výstavy budou upřesněny později. Účastníci této soutěžní výtvarné přehlídky budou včas informování.   

 

 

 1. Hlavní cíle projektu:

Představit obec Kravsko očima žáků naší obec. Toto ztvárnění se stane součástí mozaiky regionů, které tvoří Českou republiku a Evropu v rámci projektu Evropa 2050.

Žáci mají možnost představit:

 • své vnímání naší obce, její význam a výjimečnost v rámci ČR a Evropy,
 • své vize – jaké by chtěli mít naši obec v budoucnu, v době kdy již budou dospělí, a jak by se na těchto změnách chtěli podílet.

Mohou vytvořit pomocí svých prací atraktivní pozvánku do naší obce a svými pracemi ukázat čím je nebo by měla být naše obec výjimečná. Mohou navrhnout změny, které považují za důležité.

Cílem jednotlivých prací je:

 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák vztah, jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy).
 • Propozice regionálního kola:

Žáci se mohou do projektu zapojit v několika tvůrčích i věkových kategoriích.

Kategorie projektu:

A/ kategorie tvůrčí: 

 1. ART – umění

Žáci si mohou v rámci registrace díla vybrat, do které tvůrčí kategorie své dílo přihlásí, a tím si vyberou také jeho formát pro jeho přípravu a realizaci.

 

Ad 1/ Kategorie ART – umění

je určená šikovným výtvarníkům. Žáci mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého – výtvarného díla.

 

B/ Kategorie – věková:

  6 – 10 let

11 – 15 let

C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:  

 • jednotlivec 
 • skupina (práce je realizována skupinou tvůrců ve stejné věkové kategorii)
 1. Technické podmínky pro jednotlivé kategorie přihlášených prací:

Jaké formy prací je možné přihlásit?

 1. VÝTVARNÉ – ART (umění)
  • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
  • fotografie

Díla označené jako umění, se budou hodnotit samostatně a budou na ně při hodnocení kladeny vyšší požadavky z pohledu umělecké stránky.

Rozsah: jedno dílo / list – 2D

Formát: A3, A2,

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!

Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.

Jak žákům tematizovat zadání – https://www.e2050.eu/evropska-vytvarna-prehlidka-evropa-2050/

Své dotazy můžete směřovat:

Těšíme se na naši spolupráci – Alena Vyskotová, starostka

Registrované školy

ZŠ a MŠ Kravsko
ZŠ a MŠ Kravsko
Kravsko 169

Přihlášená díla