Evropa, ve které chci žít – Těrlicko, součást mozaiky Evropy 2050

Evropa, ve které chci žít – Těrlicko, součást mozaiky Evropy 2050

Obecní úřad Těrlicko, jako registrovaný regionální partner projektu Evropa 2050,

vyhlašuje regionální soutěžní výtvarnou přehlídku

Evropa, ve které chci žít – „Těrlicko, součást mozaiky Evropy 2050“

(dále jen Těrlicko – mozaika Evropy), která je součástí národní soutěžní výtvarné přehlídky „Evropa, ve které chci žít – Můj region, součást mozaiky Evropy 2050“, jejíž vyhlašovatelem je společnost W&ART z.s.

Soutěžní výtvarná přehlídka

Evropa, ve které chci žít – Těrlicko, součást mozaiky Evropy 2050 je realizována

pod záštitou starosty obce Těrlicko Ing. Davidem Biegunem.

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky základních škol obce Těrlicko, kteří v ní přestaví tvůrčí téma:

Těrlicko, součást mozaiky Evropy 2050“

Registrované školy

Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko
Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko
Přehradní 243,73542 Těrlicko
ZŠ a MŠ Těrlicko
ZŠ a MŠ Těrlicko
Školní 419/2, Horní Těrlicko, Těrlicko PSČ 735 42

Těrlicko, součást mozaiky Evropy 2050

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky základních škol obce Těrlicko, kteří v ní přestaví tvůrčí téma:

Těrlicko, součást mozaiky Evropy 2050

Zadání:

1. Registrace školy k regionální soutěžní výtvarné přehlídce:

Termín: do 20. 4. 2023

Registraci školy do Regionální přehlídky – obec Těrlicko realizujte prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu Evropa 2050:

https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/?ID=b89c30965ebc74912de879f22da62dbf

Pozn.:

Pro přímou registraci školy do evropské výtvarné přehlídky, kterou doporučujeme také udělat, realizujte registraci na tomto odkazu: https://www.e2050.eu/registrace-subjektu-skoly/

(informace k pravidlům a propozice celoevropské přehlídky jsou uvedené na www.e2050.eu)

2. Přihlášení soutěžních prací žáků do regionální výtvarné přehlídky – obec Těrlicko

Termín: do 30. 4. 2023

Všechny výtvarné práce i videa regionálního kola obec Těrlicko se přihlašují prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách projektu:

ART a PROJEKT https://www.e2050.eu/registrace-dila/

Doporučujeme

 jednotlivé formuláře kvalitně a dostatečně vyplnit, v rámci možností poskytnout co nejlepší fotografii daného díla (v požadovaném formátu) a také vyplněný popis díla (v češtině i anglickém jazyce).  V případě vítězství, dané dílo postupuje automaticky do národního kola Evropa 2050 - ČR a tato přihláška vč. fotografie díla i popisu je postoupena hodnotitelské komisi národního kola (v případě vítězství v národním kole postupuje k hodnocení v kole evropském).

Pozn.:

 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do regionální výtvarné přehlídky – obec Těrlicko, kde NENÍ omezen příjem množství děl za školu a kategorii.
 • Samostatnou Registrací díla se přihlašují jednotlivá díla do evropské přehlídky, pokud má škola zájem přihlásit některá díla přímo do evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050 – E. Počet přihlášených děldle propozic evropské výtvarné přehlídky (evropské kolo) je OMEZEN na 1 dílo v každé věkové i tvůrčí kategorii za školu. (Tento počet je možné ještě rozšířit jsou-li přihlášená díla rozdělena do kategorie jednotlivec nebo skupina. Přihlášená díla do regionálního a evropského kola se mohou lišit – toto rozhodnutí přísluší registrované škole.)
3. Předání originálních děl k hodnocení a k následné výstavě regionální výtvarnépřehlídky – obec Těrlicko

Termín: do 30.5.2023

Způsob předání: osobně nebo pro práce po dohodě přijede p. Karla Hřívová

Místo předání.     Obecní úřad Těrlicko, p. Karla Hřívová

Součástí díla bude jeho popis na zadní straně díla a vyplněná jmenovka – jméno a věk tvůrce, škola a také název (popis) díla viz. registrace díla.

4. Kontaktní osoba pro účastníky této regionální výtvarné přehlídky:

Jméno:      p. Karla Hřívová

e-mail:       karla.hrivova@terlicko.cz

Tel.:           731 322 099

 

5. Vyhlášení výsledků, regionální výstava:

Termín:                 12.6.2023      

 Místo konání:      Kulturní dům Horní Těrlicko

Pokud by nastala změna termínu, budou registrovaní účastnici regionálního kola o případných změnách informovaní a bude jim odeslaná pozvánka.

 Hlavní cíle projektu:

Představit obec Těrlicko očima žáků našeho města. Toto ztvárnění se stane součástí mozaiky regionů, které tvoří Českou republiku a Evropu v rámci projektu Evropa 2050.

Žáci mají možnost představit:

 • své vnímání našeho regionu, jeho význam a výjimečnost v rámci ČR a Evropy,
 • své vize – jaké by chtěli mít naše město v budoucnu, v době kdy již budou dospělí, a jak by se na těchto změnách chtěli podílet.

Mohou vytvořit pomocí svých prací atraktivní pozvánku do našeho města a svými pracemi ukázat čím je nebo by mělo být naše město výjimečné. Mohou navrhnout změny, které považují za důležité.

Cílem jednotlivých prací je:

 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák vztah, jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy).

Propozice regionálního kola:

Žáci se mohou do projektu zapojit v několika tvůrčích i věkových kategoriích.

Kategorie projektu:
A/ kategorie tvůrčí: 
 1. ART – umění
 2. PROJEKT – výtvarná

Žáci si mohou v rámci registrace díla vybrat, do které tvůrčí kategorie své dílo přihlásí, a tím si vyberou také jeho formát pro jeho přípravu a realizaci.

Ad 1/ Kategorie ART – umění

je určená šikovným výtvarníkům. Žáci mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého – výtvarného díla.

Ad 2/ Kategorie PROJEKT – výtvarná

zaměřuje se na moderní projektové sdělení a ztvárnění zadaného tématu i jeho komunikačního zpracování. Projekt představením problému, jeho řešení a nápravy (je možné využívat moderní grafické formáty a technologie).

B/ Kategorie – věková:

  6 – 10 let

11 – 15 let

C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:  
 • jednotlivec 
 • skupina (práce je realizována skupinou tvůrců ve stejné věkové kategorii)

Technické podmínky pro jednotlivé kategorie přihlášených prací:

Jaké formy prací je možné přihlásit?

 1. VÝTVARNÉ – ART (umění)
  • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
  • fotografie

Díla označené jako umění, se budou hodnotit samostatně a budou na ně při hodnocení kladeny vyšší požadavky z pohledu umělecké stránky.

Rozsah: jedno dílo / list – 2D

Formát: A3, A2, A1, A0

POZOR! Nedodržení formátu díla nebo technických parametrů požadovaných pro hodnocení díla vede k vyřazení díla z hodnocení!

Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.

 1. VÝTVARNÉ – PROJEKT
 • kresba, malba, grafika, kombinovaná technika
 • fotografie
 • koláž (fotografická)
 • komiks (bez textu)

Rozsah: jedno dílo / list – 2D

Formát: A 3, A2, A1, A0

Doporučení: k danému dílu je vhodné v rámci přihlášky přiložit i text autora o daném díle – co představuje, jaký byl jeho záměr sdělení veřejnosti prostřednictvím tohoto díla.

UPOZORNĚNÍ: Přihlášená díla ART a PRJEKT, která postoupí do národního případně evropského kola Evropa 2050 budou po výzvě pořadatele zaslána k hodnocení umělecké

porotě. Tato díla se autorům nevracejí. Jsou součástí časosběrného projektu Evropa 2050 a slouží jako depozit pro následné výstavy a prezentace projektu. Přihlášením díla

do regionálního kola potvrzujete, že s tímto jste seznámeni a je potvrzen váš souhlas s touto skutečností.

 

Jak žákům tematizovat zadání – https://www.e2050.eu/evropska-vytvarna-prehlidka-evropa-2050/

Své dotazy můžete směřovat:

 • v rámci regionálního kola obec Těrlicko na e-mail: karla.hrivova@terlicko.cz v rámci evropského kola na e-mail: info@e2050.eu

Registrované školy

Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko
Základní škola a Mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Żwirki i Wigury Těrlicko
Přehradní 243,73542 Těrlicko
ZŠ a MŠ Těrlicko
ZŠ a MŠ Těrlicko
Školní 419/2, Horní Těrlicko, Těrlicko PSČ 735 42

Přihlášená díla