Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050

(výtvarná soutěžní přehlídka Moravskoslezského kraje)


Termín konání: 

3. 6. – 19. 6. 2022

Místo konání: 

Muzeum Fojtství Záhumenní 1/25, 742 21 Kopřivnice 

Moravskoslezský kraj ve spolupráci se sdružením základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje MÚZA, se připojil k evropskému projektu „Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050“ a vyhlásil vlastní krajskou soutěžní přehlídku „Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050“ – výtvarná soutěžní přehlídka Moravskoslezského kraje.  

Podmínky krajské soutěžní přehlídky: 

Soutěžní přehlídky se mohou zúčastnit základní umělecké školy Moravskoslezského kraje. 

  • Každá škola může na nominovat 3 výtvarné práce na téma „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“ upravené v rámečcích A1(B1). 

V případě více vyučujících v oboru může každá organizace nominovat maximálně dvě díla za učitele. 

  • Pro prostorové práce má každá škola k dispozici 1 m2, případně lze práce instalovat v rozích místnosti. Počet prostorových prací není omezen. 

Pokud nastane situace, že některá z oslovených/přihlášených škol nebude mít zájem instalovat prostorové práce, bude prostor pro instalace prací nabídnut k využití ostatním přihlášeným organizacím. 

Tyto informace budou známy až po uzavření sběru přihlášek do soutěže. Prostorové práce budou tvořit samostatnou kategorii. 

Podmínkou zařazení do soutěže je přihlášení se k účasti na přehlídce do 31. 3. 2022 na e-mailovou adresu: babinec2@zuszb.cz

Poté bude prostor rozdělen mezi školy a zaslány dodatečné informace i s fotografiemi interiéru muzea. 

  • Plošné práce doručí jednotlivé školy do ZUŠ Zdeňka Buriana v Kopřivnici do 26. 5. 2022. Prostorové práce školy doručí formou fotografií (e-mailem) a fyzickou instalaci ve výstavním prostoru provedou v uvedeném termínu jednotliví pedagogové (případně se dohodnou s organizátory). 
  • Soutěžní práce bude hodnotit porota složená z odborníků z výtvarných oborů ZUŠ a zástupců krajského úřadu. Vyhodnocení porotou proběhne v pátek 27. 5. 2022 v dopoledních hodinách a týž den bude školám zaslána výsledková listina s pozváním na vernisáž. 

Soutěžní kategorie: 

I. kategorie – žáci do deseti let 

II. kategorie – žáci 11 až 18 let 

III. kategorie – prostorové práce 

Do evropské výtvarné přehlídky Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050 i do krajské soutěžní přehlídky „Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050“ – výtvarná soutěžní přehlídka Moravskoslezského kraje lze přihlásit stejnou práci. 

Prostorové práce lze přihlásit pouze do krajské soutěžní přehlídky. 

Díla budou digitálně nasnímána a virtuálně vystavena na webových stránkách sdružení MÚZA, případně také na stránkách projektu www.e2050.eu. Pod dílem bude vždy uveden také popis díla a škola, kterou žák reprezentuje. Vystaveny budou všechny zaslané práce. 

Slavnostní vernisáž výtvarných prací se bude konat v Muzeu Fojtství v Kopřivnici v pátek 3. června 2022 v 16 hodin.

Akce bude součástí devátého ročníku festivalu MÚZIÁDA 2022. Instalace prací bude probíhat v Muzeu Fojtství 2. června 2022. Autoři oceněných prací v jednotlivých kategoriích budou pozváni na vernisáž v muzeu Fojtství. Vítězové budou pozváni na zahájení evropské výtvarné přehlídky „Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050“ 22. 11. 2022 do Karolina Univerzity Karlovy v Praze a obdrží zde také Pamětní listy projektu a ocenění. 

Krajská výtvarná soutěžní přehlídka „Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050“ – výtvarná soutěžní přehlídka Moravskoslezského kraje se koná pod záštitou ředitele Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Tomáše Kotyzy, MBA.