Evropa, ve které chci žít: Kralupy v roce 2050

(výtvarná soutěžní přehlídka Kralupy nad Vltavou)


Regionální výtvarná soutěžní přehlídka je určena pro žáky základních škol v ORP Kralupy. 

Žáci představí téma – své vize Kralup v roce 2050, město, ve kterém by chtěli žít v roce 2050, v období své dospělosti. 

Zadání:

Registrace školy k soutěži a přehlídce soutěžních prací Kralupy v roce 2050

Termín:           do 8.dubna 2022

Registraci realizujte prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách www.zskomenda.cz

www.zskomenda.cz/kralupy-2050/

Odevzdání soutěžních prací – regionální výtvarná soutěž Kralupy v roce 2050                Termín: do 17.6 2022

Výtvarné práce regionální soutěže se odevzdají do 17.6.2022 v ZŠ Komenského Kralupy. Video umístěte na youtube se soukromým odkazem (GDPR) a odkaz zašlete na info@zskomenda.cz

Hlavní cíle projektu – Kralupy v roce 2050:

Cílem projektu je aktivní dialog a zamyšlení se s žáky nad tématy, která jsou pro dnešní mládež důležitá a současně klíčová pro udržitelný rozvoj Kralup, města, ve kterém chtějí žít v roce 2050. 

Strategický plán města a možnosti dalšího rozvoje představí na besedě s přihlášenými žáky a týmy na společném setkání v KaSS Vltava dne 20.4.2022 v 10 hodin místostarosta města Kralupy a radní středočeského kraje Libor Lesák. Na tomto setkání se žáci dozví, jak se vize a plány rozvoje města připravují z pohledu řízení města i kraje.

Mladí autoři a tvůrčí týmy mají možnost prostřednictvím výtvarné soutěže Kralupy v roce 2050 ztvárnit své představy o tom, jaké by jejich město mělo či mohlo být v roce 2050.

Mohou se zamyslet na tím, co považují za důležité změnit a zlepšit, jak vnímají pozitivní rozvoj Kralup v budoucnosti. Jak by se město mělo dále rozvíjet v oblasti výstavby, školství, životního prostředí, sportu, kultury a dalších oblastí spjatých s rozvojem města. 

Žáci mohou představit své priority a směry, kterými se by dle jejich názoru mělo město dále ubírat. Svým vyjádřením a nápady mají možnost představit veřejnosti na přehlídce, která se uskuteční v září 2022v prostorách Městského úřadu.

Formy práce, které lze do regionálního soutěže Kralupy v roce 2050 přihlásit:

Kategorie výtvarná práce nebo video. 

Výtvarná: 

 • Kresba
 • Malba
 • Grafika
 • Koláž
 • Kombinovaná technika

Formát A4, A3, A2.

Video práce: 

působ zpracování: ručně, ale i v digitálním prostředí

 • FILMOVÉ
 • Film
 • Dokument

Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty

 • AUDIOVIZUÁLNÍ/MULTIMEDIÁLNÍ
 • Animace
 • Videoklip

Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty

Autorem práce může být jednotlivec nebo skupina žáků. U skupinové práce je nutné dodržet věkovou hranici všech členů, aby odpovídala kategorii, do které bude práce přihlášena.

Počet prací za školu a kategorii:

Škola může do soutěže přihlásit 1-5 prací v každé věkové kategorii.

Kategorie:

 • Žáci 1.st. ZŠ
 • Žáci 2.st. ZŠ

Hodnotitelská komise bude složena ze zástupců vyhlašovatelů a zástupců města Kralupy a dalších výtvarníků, které vyhlašovatelé soutěže do komise nominují.

Vyhlášení vítězů proběhne na závěrečné vernisáži v září 2022, termín bude všem přihlášeným včas oznámen.

UPOZORNĚÍ:

Jednotlivé školy se mohou registrovat do obou projektů:

 • Regionální výtvarná soutěž Kralupy v roce 2050 – „Evropa, ve které chci žít – Kralupy v roce 2050“ – www.zskomenda.cz/kralupy-2050/ – registrace do 8. 4. 2022
 • Celoevropská výtvarná přehlídka Evropa 2050 – „Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050“. Informace i elektronickou registraci, kterou je u této evropské přehlídky nutné realizovat do 31.3.2022, naleznete na www.e2050.eu

Harmonogram projektu:

 • Do 31. 3. 2022 registrace do evropské přehlídky Evropa v roce 2050 (www.e2050.eu)
 • Do 8.dubna 2022 registrace škol do projektu Kralupy v roce 2050 na webových stránkách www.zskomenda.cz – Regionální výstava Kralupy v roce 2050
 • 20.dubna 2022 v 10 hodin beseda přihlášených žáků a skupin s místostarostou MěÚ a radním středočeského kraje Liborem Lesákem v KaSS Vltava
 • Do 17.6.2022 odevzdání prací v ZŠ Komenského Kralupy, video zaslat odkaz na info@zskomenda.cz
 • Do 30.8.2022 vyhodnocení prací odbornou komisí
 • Září 2022 vernisáž a regionální výstava Kralupy v roce 2050 (termín bude upřesněn) 
 • 22.11.2022 závěrečná evropská konference a vernisáž evropské výstavy „Evropa, ve které chci žít: Evropa v roce 2050“ v Karolinu UK Praha. Vítězové jednotlivých kategorií regionální soutěže Kralupy v roce 2050, budou pozváni na tuto vernisáž a budou zde oceněni.

Akce je realizována pod záštitou místostarosty města Kralupy a radního KÚ Středočeského kraje Libora Lesáka.