Evropa, ve které chci žít: MOJE MÍSTA V ROCE 2050

(výstava Kladno)


Kladenská galerie Zámek a Městská knihovna Kladno vás zvou k účasti v regionální soutěžní výtvarné přehlídce „Evropa, ve které chci žít. MOJE MÍSTA V ROCE 2050“, která je součástí projektu „Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050“ (dále jen Evropa 2050).

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky a studenty okresu Kladno. Její téma přináší možnost zjistit, jak mladá generace vidí rok 2050, až bude dospělá a jak by si představovala vývoj v daném oboru, předmětu podnikání, nebo jakou má vizi z pohledu celé Evropy. 

Výsledný obraz budoucnosti nám pak všem může otevřít oči a ukázat, na čem mladým lidem záleží, co by chtěli do budoucna zachovat, nebo naopak změnit, jakou mají představu o technologickém vývoji či o aktivitách, které půjdou s technologiemi ruku v ruce.

Zadání:

Zpracujte výtvarné nebo multimediální dílo na téma MOJE MÍSTA V ROCE 2050. Vyberte si vaše oblíbené místo ve městě nebo vesnici, kde žijete a zkuste zachytit vaši představu o tom, jak by mělo vypadat v roce 2050.

MKKL ve spolupráci s garanty soutěže vybere 15 nejlepších děl, která vystaví ve veřejných prostorách a jejich autoři budou oceněni. 

Akce se koná pod záštitou náměstkyně primátora města Kladna Petry Melčové.

Harmonogram projektu:

Odevzdání prací v Městské knihovně Kladno:          do 30.5.2022 

Vyhlášení vítězů regionálního kola soutěže: 6. 10. 2022 (v rámci akce Týden knihoven)

Vernisáž soutěžní výtvarné přehlídky:                      6. 10. 2022

Termín trvání výstavy „Evropa, ve které chci žít. MOJE MÍSTA V ROCE 2050“:

7. 10. 2022 – 28. 2. 2023

Místo konání – vernisáž, výstava:                              Městská knihovna Kladno, 

Nám. Sítná 3106, Kladno

Vítězové regionální výtvarné přehlídky se zúčastní 22. listopad 2022 závěrečná konference a vernisáže evropské výtvarné přehlídky „Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050“ v Karolinu Univerzity Karlovy v Praze, kde převezmou také ocenění. 

Technické zadání soutěžní výtvarné přehlídky: 

Kategorie – práce individuální (jednotlivců)

Věkové kategorie:

Do 10 let

10–15 let

15-19 let

Nad 19 let

TYPY PRACÍ

1. VÝTVARNÉ

Kresba, malba, grafika, kombinovaná technika, fotografie, koláž (fotografická), komiks (bez textu)

Rozsah: jedno dílo / list, max formát A3

Způsob zpracování: ručně, ale i v digitálním prostředí

2. FILMOVÉ

Film, Dokument

Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty

3.  AUDIOVIZUÁLNÍ/MULTIMEDIÁLNÍ

Animace, videoklip

Stopáž: v rozmezí 1–3 minuty

Individuální i skupinové práce žáků a studentů či propojených školních tvůrčích týmů domácích i mezinárodních.

 Práce musí být podepsána: jméno a příjmení, adresa bydliště, věk, podpis zákonného zástupce (rodiče), že souhlasí s vystavením práce svého dítěte v souladu s autorským zákonem. .