Evropa, ve které chci žít: PRAHA v roce 2050

(pouze pro pražské školy)


W&ART z. s., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Česká centra ve spolupráci s hlavním městem Prahou vyhlašují regionální soutěžní výtvarnou přehlídku „Evropa, ve které chci žít: PRAHA v roce 2050“ (dále jen Praha v roce 2050), která je součástí celoevropského projektu „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“. 

Tato regionální výtvarná přehlídka je určena pro žáky a studenty pražských škol, kteří v ní představí téma své vize Prahy v roce 2050.

Soutěžní výtvarná přehlídka „Evropa, ve které chci žít: PRAHA v roce 2050“ je realizována pod záštitou Ing. Mariany Čapkové, MBA, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

Zadání:

Registrace školy k soutěžní výtvarné přehlídce Praha v roce 2050: 

Termín: do 30. 4. 2022

V rámci registrace je možné se najednou registrovat do obou výtvarných přehlídek projektu:  

 • Regionální výtvarná přehlídka Praha v roce 2050 – „Evropa, ve které chci žít: PRAHA v roce 2050“
 • Celoevropská výtvarná přehlídka Evropa v roce 2050 – „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“ (informace k této celoevropské přehlídce jsou uvedené na www.e2050.eu a jsou také přiloženy formou přílohy k této výzvě)

Přihlášení soutěžních prací – regionální výtvarná přehlídka Praha v roce 2050:  

Termín: do 30. 6. 2022

K zaslání originálních prací budete následně vyzváni začátkem září 2022. Součástí díla bude jméno a věk tvůrce, škola a také popis díla. 

Hlavní cíle projektu:

Cílem je se prostřednictvím otevřeného dialogu s žáky a studenty zamyslet nad tématy, která jsou pro dnešní mládež důležitá a zároveň klíčová pro udržitelný rozvoj Prahy, místa, ve kterém žijí a chtějí žít v roce 2050. 

Mladí „umělci“ a tvůrčí týmy ve školách mají touto cestou možnost ztvárnit své představy o tom, jaká by Praha v roce 2050 mohla či měla být. 

Co považují za důležité změnit a zlepšit, jak vnímají pozitivní rozvoj Prahy v budoucnosti, aby i nadále byla nejen významným společenským a kulturním městem, ale také městem pro život obyčejných lidí.

Tímto sdělením mohou představit své priority a směry, kterými by se rozvoj Prahy měl z jejich pohledu ubírat, a to v různých oblastech jejich života, které považují za důležité. Tímto sdělením mají možnost představit veřejnosti vize svého života v Praze v roce 2050, které by mělo být místem, ve kterém chtějí žít. 

Rok 2050 je již rokem, kdy právě dnešní žáci a studenti budou těmi, kdo budou chod věcí v Praze, v Evropě i ve světě řídit a budou těmi, kdo budou rozhodovat, tvořit, realizovat a také žít svůj dospělý osobní i profesní život. Praha by pro ně měla být tím vhodným místem pro život. Těšíme se na jejich práce, které nám tuto vizi představí z jejich dnešního pohledu.

Projekt je časosběrný, a proto věříme, že jejich dnešní vize a sny jim budeme moci připomenout právě v roce 2050. 

Jaké formy prací je možné přihlásit

VÝTVARNÉ

 1. kresba
 2. malba
 3. grafika
 4. kombinovaná technika
 5. fotografie
 6. koláž (fotografická)
 7. komiks (bez textu)

Rozsah: jedno dílo / list

Práce může být realizována jednotlivcem nebo i jako skupinová. U skupinových prací je u díla potřeba dodržet věkovou hranici všech tvůrců tak, aby odpovídala kategorii, do které bude dílo přihlášeno.

Počet prací za školu a kategorii: 

Škola může přihlásit do soutěže 1–5 prací v každé věkové kategorii.

Hodnocení proběhne v těchto věkových kategoriích: 

 • Do 10 let
 • 10–15 let
 • 15-19 let
 • nad 19 let

Hodnotitelská komise bude složena ze zástupců vyhlašovatelů (W&ART z.s., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Česká centra) a zástupců hlavního města Prahy, uměleckých a dalších významných osobností, které vyhlašovatelé do komise nominují. 

Vyhlášení vítězů proběhne na závěrečné vernisáži 20. 9. 2022.

Zároveň budou vítězové jednotlivých kategorií regionální výtvarné přehlídky Praha v roce 2050 pozváni na slavnostní vernisáž evropské výtvarné přehlídky „Evropa, ve které chci žít: EVROPA v roce 2050“, která se uskuteční 22. 11. 2022 v Karolinu Univerzity Karlovy Praha, kde převezmou ocenění. 

Harmonogram projektu:

 • Do 30. 4. 2022 – registrace škol do projektu na webových stránkách www.e2050.eu, regionální výstava Praha v roce 2050
 • Do 30. 6. 2022 – přihlášení prací na webových stránkách na www.e2050.eu, regionální výstava Praha v roce 2050
 • Do 30. 8. 2022 – vyhodnocení prací odbornou komisí
 • Od 1. 9 do 10. 9. 2022 zaslání (doručení) výtvarných prací na adresu W&ART, z. s., Na poříčí 1401/12, 110 00 Praha 1 (palác YMCA) – k doručení nebo zaslání budete vyzváni.
 • 20. 9. 2022 – vernisáž výstavy Praha v roce 2050
 • Trvání výstavy pro veřejnost od 21. 9. 2022 do 20. 10. 2022
 • 22. 11. 2020 – závěrečná konference a vernisáž evropské výstavy Evropa 2050 v Karolinu Univerzity Karlovy v Praze. V rámci této akce proběhne představení výstavy Praha v roce 2050 a ocenění jejich výherců.

Závěrečná výstava „Evropa, ve které chci žít: PRAHA v roce 2050“ bude umístěna na Nové radnici, Mariánské nám. 2, Praha 1 a bude přístupná veřejnosti.

V případě dotazů k soutěžní výtvarné přehlídce Praha v roce 2050 se můžete obrátit na: 

Ing. Eva Nytrová, marketingová ředitelka, W&ART, z.s., 

tel: 608 880 792, email: eva.nytrova@e2050.eu

Přejeme Vám mnoho tvůrčích nápadů a těšíme se na zaslané práce.

S úctou

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

Pedagogická fakulta UK

PhDr. Ondřej Černý

generální ředitel – Česká centra

Ing. Pavel Štorkánředitel – W&ART, z. s.