Fórum 2050

Připravili jsme pro žáky základních škol a středních škol příležitost, jak se podílet na změně ve svém okolí. Tedy především na své škole a ve své obci či městě. Kritizovat, že je něco špatně umí každý, ale proaktivně přicházet s návrhem změn. To je oč tu běží. Pojďte se s námi podílet na změnách. Žákům tuto aktivitu zapíšeme do portfolia aktivit a dovedností, které žákům může napomoci pro další profesní dráhu. Navíc žáci základních škol získají TECHcoiny ve hře Technikiáda (www.technikiada.cz).

Vypsané aktivity fórum 2050

Žákovský parlament
Žákovský parlament

Cílem aktivity je připravit PowerPoint prezentaci o aktivitách žákovského parlamentu na své škole.

Počet TECHcoinů: 5
Oblast dovedností:
Prezentační dovednosti
Výstup aktivit:
Prezentační dovednosti
Navrhni změnu ve své obci či městě
Navrhni změnu ve své obci či městě

Cílem aktivity je vyfotit ve svém okolí místo, kde máte nápad, jak by se mohlo proměnit k lepšímu. Máte možnost využít všechny výtvarné techniky i počítačovou grafiku.

Počet TECHcoinů: 5
Oblast dovedností:
Výtvarno
Výstup aktivit:
Grafika, kreslení
Udělej reportáž ve své obci či městě
Udělej reportáž ve své obci či městě

Udělej reportáž ve své obci či městě, co by jsi změnil či změnila. Tuto reportáž sestříhej a zaregistruj.

Počet TECHcoinů: 10
Oblast dovedností:
Tvorba videa
Výstup aktivit:
Natáčení, Stříhání videa

Záměrem projektu Evropa 2050 a nově vznikající diskusní platformy FORUM 2050 je:

 • Vytvořit prostor v rámci jednotlivých regionů či celonárodně, na kterém mohou sami žáci a studenti představit konzultovaná témata z jejich pohledu a vést kultivovanou diskusi: 
  • vzájemně mezi sebou, 
  • se zástupci veřejné i státní správy, 
  • se zástupci ekonomické a průmyslové sféry, oborových asociací, 
  • s širokou veřejností aj.
 • Seznámit širokou i odbornou veřejnost s tématy, kterými dnešní mladá generace žije a které formuluje, jako zásadní nejen pro její život dnes, ale také pro budoucnost v Evropě.
 • Seznámit žáky a studenty s odborníky a dalšími významnými osobnostmi, kteří svými dnešními řešeními připravují budoucnost Evropy 2050, a kteří se v rámci jednotlivých akcí a témat stanou diskutujícími, mentory a řečníky.
 • Seznámit dnešní mladou generaci (studenty a žáky) s těmito tématy v jejich reálné podobě, s návrhy, postupy a problémy, které řešení těchto témat sebou přináší.
 • Ukázat možnosti, jak mohou sami studenti – mládež k různým zásadním tématům aktivně přistupovat, vstupovat do nich svými nápady, návrhy, případně aktivní realizací.
 • Podporovat rozvoj občanské společnosti a kultivovat její schopnost komunikace ve veřejném prostoru, čehož lze dosáhnout pouze aktivní účastí dnešní mladé generace na takovém dialogu. Diskusní platformy toto prostředí vytvářejí.

Máte námět pro další téma Evropa 2050? Napište nám: