Evropa 2050 – kultura v Praze – diskuse žáků a studentů se zástupci Odboru kultury a cestovního ruchu MHMP

Diskusní fórum

"Evropa 2050 - kultura v Praze" – diskuse žáků a studentů se zástupci Odboru kultury a cestovního ruchu MHMP

Téma:                          PRAHA – srdce Evropy 2050.

Kulturou k porozumění, toleranci, respektu. (pracovně dále Praha 2050 – Kultura)

Termín konání:            30.5. 2023 v 15:00

Místo konání:              MHMP, místo (budova a místnost) bude upřesněno podle počtu registrovaných účastníků

(registrovaní účastníci budou informování o místě konání e-mailovou pozvánkou)

Hosté diskusního fóra: MgA. Jiří Sulženko, Ph.D, ředitel odboru kultury a cestovního ruchu

                                   MgA. Kateřina Hakenová, vedoucí oddělení kultury

Diskusní fórum Evropa 2050 – kultura v Praze (dále jen Praha 2050 – Kultura nebo DF Praha) je určeno pro žáky a studenty pražských škol i jejich pedagogy, které téma budoucnosti kultury v Praze zajímá, a kteří mají zájem se aktivně zapojit do evropské výtvarné a tvůrčí přehlídky „Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050“ a jejího regionálního kola hl. m. Praha.

Záměrem DF Praha je představit žákům, studentům a mladým tvůrcům, účastnícím se projektu Evropa 2050:

 • jak rozsáhlá je problematika kultury a jejího významu v životě města i obyvatel v něm žijících,
 • jak se připravuje městský plán rozvoje v této oblasti,
 • jaké rámcové výhledy do budoucnosti jsou již připravovány v oblasti rozvoje kultury v Praze dnes.

Toto setkání by mělo účastníky DF Praha seznámit:

 • se stávající situací v oblasti kultury města dnes.
 • s náhledem na budoucnost a rozvoj kultury v Praze, kterou budou představovat ve svých tvůrčích dílech evropské výtvarné přehlídky, mohli podívat z pohledu stávajícího stavu a připravovaných záměrů do budoucnosti.

Zároveň by toto diskusní fórum mělo účastníkům umožnit v rámci diskuse vznést dotazy k tomuto tématu, a také představit své vize kultury v Praze, které by přivítali realizovat v brzké i daleké budoucnosti. Případně budou moci vznést dotazy a návrhy k tématu Praha a kultura dnes.

Pro aktivní účastníky evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050, kteří se zároveň chtějí zároveň zapojit do jejího regionálního kola hl. m. Praha, je toto DF Praha jedinečnou příležitostí si před realizací svého výtvarného díla nebo videa odpovědět na otázky, vztahujíc se k zadanému tvůrčímu tématu:

 • Jak vnímá úlohu a význam kultury jako komunikačního jazyka, který má za cíl kultivovat společnost, rozvíjet a posilovat základy evropských hodnot – toleranci, respekt a porozumění?
 • Jak by se měla rozvíjet oblast kultury a prezentovat kultura v Praze, aby se stala živým tepajícím srdcem evropské kultury v roce 2050?
 • Co jeho generaci kultura do života přináší nyní a co by měla přinášet i v budoucnosti?
 • Jaké jsou priority dnešní mládeže v oblasti kultury?
 • Jaké kulturní akce v Praze by dnešní mládež chtěla v Praze zachovat, nebo ještě více rozvinout a jak?
 • Jak vidí mladá generace rok 2050, až bude dospělá

Svou dnešní tvorbou v rámci soutěžních výtvarných a tvůrčích přehlídek Evropa 2050 se mladí umělci a tvůrci mohou stát aktivními účastníky budoucího rozvoje kultury v Praze. Díky své umělecké invenci a návrhu, které do své tvorby zpracují (v kategoriích ART, PROJEKT nebo video/film) mají jedinečnou možnost veřejně představit své vize a témata, která jsou z jejich pohledu důležitá pro jejich budoucnost.

Regionální soutěžní výtvarná přehlídka „PRAHA – srdce Evropy 2050. Kulturou k porozumění, toleranci, respektu“ jejíž součástí je také Diskusní fóru „Evropa 2050 – kultura v Praze“, jsou realizovány za podpory Hlavního města Praha a pod záštitou JUDr. Jiřího Pospíšila, náměstka primátora pro oblast kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata.

Svou účast na DF Praha potvrďte elektronickou registrací do 29. 5. 2023:

Těšíme se na setkání s vámi v rámci Diskusního fóra.

Ing. Eva Nytrová

Marketingová ředitelka

W&ART z.s. – realizátor projektu Evropa 2050

 

Registrace
  Jsem žák, student nebo pedagog

  Zúčastním se aktivně