Propozice evropské výtvarné přehlídky

Téma výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ročník 2023:

Evropa, ve které chci žít – „Můj region, součást mozaiky Evropy 2050“

Cíl:

Představit Evropu, ve které chci žít v roce 2050 z pohledu regionů, ve kterém dnes žiji. V roce 2023 prostřednictvím prací žáků a studentů sestavujeme mozaiku regionů, které tvoří Evropu a představujeme, jak jednotlivé regiony vypadají dnes, čím jsou výjimečné nebo jaké by je dnešní mladá generace chtěla mít. 

Cílem jednotlivých prací je: 

 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák/student vztah a jeho význam a přínos v rámci Evropy dnes i v budoucnosti 
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák/student má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky Evropy a jejího směřování (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy)
 1. Kategorie projektu: 

A/ kategorie tvůrčí: 

S ohledem na témata, kterými se projet Evropa 2050 zabývá a v budoucnu chce zabývat, rozšířili jsme tvůrčí kategorie výtvarné přehlídky, které umožní udržet regulérní hodnotitelský formát a rozšíří počet aktivních účastníků, kteří mají i jiné než jen klasické umělecké nadání. V návaznosti ze zkušeností z minulých ročníků a poznatků hodnotitelských komisí, jsme přistoupili k rozšíření tvůrčích kategorií na tyto: 

 1. ART
 2. Projekt
 3. (audiovizuální)

Žáci a studenti si mohou v rámci registrace díla vybrat, do které tvůrčí kategorie své dílo přihlásí, a tím si vyberou také jeho formát pro jeho přípravu a realizaci.

Ad 1/ Kategorie ART

je určená šikovným výtvarníkům. Žáci a studenti mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého –výtvarného díla. Tato kategorie je vhodná pro tvůrce, kteří se rádi vyjadřují uměleckou formou a využívají různé výtvarné techniky. V rámci hodnocení umělecké poroty bude kladen důraz jak na úroveň uměleckého zpracování díla, tak na dodržení zadaného tématu a jeho představení široké veřejnosti.  

Technické podmínky kategorie ART: zde

Ad 2/ Kategorie PROJEKT

je určena žákům a studentům, kteří dávají přednost ve svých sdělovacích technikách projektovému formátu. Tito mladí tvůrci se mohou aktivně zúčastnit projektu Evropa 2050 – evropská výtvarná přehlídka svými pohledy i návrhy, vyjádřit se a získat ocenění, a to formou, která není zacílená jen na vysoký umělecký standart, ale zaměřuje se na moderní projektové sdělení a ztvárnění zadaného tématu i jeho komunikačního zpracování. Často je projekt představením problému, jeho řešení a nápravy (je možné využívat moderní grafické formáty a technologie). I zde je ale přihlíženo ke kvalitě zpracování a úrovně prezentace, která by měla být na kvalitní úrovni.

Technické podmínky kategorie PROJEKT: zde

Ad 3/ Kategorie „video“

zohledňuje fenomén moderních technologií a umožňuje mladé generaci zpracovávat zadané téma formátem videa. Již v roce 2022 tato kategorie úspěšně vstoupila do projektu Evropa 2050 a rozhodli jsme se ji nadále rozvíjet. Žáci a studenti se s těmito moderními formáty seznamuji a učí se s nimi pracovat, získávají potřebné kompetence, které mohou následně využívat v dalším studiu nebo dokonce i budoucím profesním zařazení. 

Technické podmínky kategorie „VIDEO“: zde

B/ Kategorie – věkové:

6 – 10 let

11 – 15 let

16 – 19 let

Nad 19 let  

C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:  

 • jednotlivec 
 • skupina (práce je realizována skupinou tvůrců ve stejné věkové kategorii)

Technické podmínky kategorie skupina: zde

 • přeshraniční spolupráce (práce jsou realizovány tvůrci ve stejné věkové kategorii, ale podílí se na ní minimálně zástupci 2 škol z různých zemí)

Technické podmínky kategorie přeshraniční spolupráce: zde

Technické podmínky pro jednotlivé kategorie přihlášených prací – evropská výtvarná přehlídka Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050

Jak žákům tematizovat zadání. 

Harmonogram Evropská výtvarná přehlídka Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050 – ročník 2023

 • Do 30. 4. 2023 – registrace škol a institucí pracujících s dětmi mládeží do projektu 
 • Do 30. 6. 2023 – přihlášení děl a prací na webových stránkách projektu 
 • Do 31. 8. 2023 – výběr děl pro hodnotitelskou komisi
 • Do 10. 10. 2023  – vyhodnocení prací odbornou komisí
 • 23. listopad 2023 – vyhlášení a ocenění vítězů evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050, vernisáž evropské výstavy Evropa 2050 v Praze 
  • Registrace škol a institucí pracujících s dětmi a mládeží E2050
  • Přihlášení díla E2050 – Evropa