Propozice národní výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR

Téma národní výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ročník 2023:

Evropa, ve které chci žít – „Můj region, součást mozaiky Evropy 2050“

Regionální kola přebírají propozice národní výtvarné přehlídky. V některých detailech se mohou propozice jednotlivých regionálních kol lišit. jedná se např. o rozdílné termíny uzávěrek, konání výstav, vyhlášení vítězů nebo konání vernisáží… atd.

Avšak postupující práce do národního kola Evropa 2050 – ČR musí splňovat propozice a zadání národní soutěžní výtvarné přehlídky. Nebudou-li tyto regionální vítězové a jejich práce splňovat toto zadání, budou tyto práce z hodnocení národního kola vyřazeny. 

Pořadatelé regionálních kol zveřejňují své propozice a zadání, které bude vždy uveřejněno u registračního formuláře dané regionální výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR na webových stránkách www.e2050.eu/regionalniprehlidka-cr-registraceskol případně ještě na svých webových stránkách, kde o akci informují.

Pořadatelé regionálních kol, mohou v rámci regionálního kola národní výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR některou věkovou nebo tvůrčí kategorii vynechat, případně formát registrovaných prací (jednotlivci, skupina…).

Cíl:

Představit ČR a Evropu, ve které chci žít v roce 2050 z pohledu regionů, ve kterém dnes žiji. V roce 2023 prostřednictvím prací žáků a studentů sestavujeme mozaiku regionů, které tvoří ČR i Evropu a představujeme, jak jednotlivé regiony vypadají dnes, čím jsou výjimečné nebo jaké by je dnešní mladá generace chtěla mít. 

Cílem jednotlivých prací je: 

 • vystihnout výjimečnost regionu, ke kterému má žák/student vztah a jeho význam a přínos v rámci ČR i Evropy dnes i v budoucnosti 
 • vystihnout tradice a kořeny, na kterých je možno dále stavět v našem regionu, žák/student má zájem tyto tradice a kořeny zachovat, dále rozvíjet a představit evropské komunitě
 • ukázat, že i malý region je důležitým a krásným střípkem mozaiky ČR i Evropy a směřování ČR i Evropy (tuto mozaiku společně představíme na virtuální mapě Evropy)
 1. Kategorie projektu: 

A/ kategorie tvůrčí: 

 1. ART
 2. Projekt
 3. Video (audiovizuální)

Žáci a studenti si mohou v rámci registrace a přihlášky díla vybrat, do které tvůrčí kategorie své dílo přihlásí, a tím si vyberou také jeho formát pro jeho přípravu a realizaci.

Ad 1/ Kategorie ART

je určená šikovným výtvarníkům. Žáci a studenti mohou realizovat svá sdělení prostřednictvím uměleckého –výtvarného díla. Tato kategorie je vhodná pro tvůrce, kteří se rádi vyjadřují uměleckou formou a využívají různé výtvarné techniky. V rámci hodnocení umělecké poroty bude kladen důraz jak na úroveň uměleckého zpracování díla, tak na dodržení zadaného tématu a jeho představení široké veřejnosti.  

Ad 2/ Kategorie PROJEKT

je určena žákům a studentům, kteří dávají přednost ve svých sdělovacích technikách projektovému formátu. Tito mladí tvůrci se mohou aktivně zúčastnit projektu Evropa 2050 – evropská výtvarná přehlídka svými pohledy i návrhy, vyjádřit se a získat ocenění, a to formou, která není zacílená jen na vysoký umělecký standart, ale zaměřuje se na moderní projektové sdělení a ztvárnění zadaného tématu i jeho komunikačního zpracování. Často je projekt představením problému, jeho řešení a nápravy (je možné využívat moderní grafické formáty a technologie). I zde je ale přihlíženo ke kvalitě zpracování a úrovně prezentace, která by měla být na kvalitní úrovni.

Ad 3/ Kategorie „video“

zohledňuje fenomén moderních technologií a umožňuje mladé generaci zpracovávat zadané téma formátem videa. Již v roce 2022 tato kategorie úspěšně vstoupila do projektu Evropa 2050 a rozhodli jsme se ji nadále rozvíjet. Žáci a studenti se s těmito moderními formáty seznamuji a učí se s nimi pracovat, získávají potřebné kompetence, které mohou následně využívat v dalším studiu nebo dokonce i budoucím profesním zařazení. 

Technické podmínky jednotlivých regionálních kol naleznete zde 

B/ Kategorie – věkové:

6 – 10 let

11 – 15 let

16 – 19 let

C/ Dílo je možné realizovat v kategorii:  

 • jednotlivec 
 • skupina (práce je realizována skupinou tvůrců ve stejné věkové kategorii)

Technické podmínky jednotlivých regionálních kol naleznete zde

Jak žákům tematizovat zadání. 

Harmonogram národní výtvarná přehlídka Evropa 2050 – ČR

 • Do 31. 3. 2023  – registrace regionálních partnerů – pořadatelů regionálních výtvarných přehlídek a akcí Evropa 2050 – ČR
 • Dle propozic jednotlivých regionálních kol  –  registrace škol a institucí pracujících s dětmi mládeží do regionálních kol výtvarných přehlídek Evropa 2050 – ČR (doporučení: realizovat co nejdříve, získáváte dřív informace, které se v rámci projektu registrovaným uživatelům zasílají)
 • Do 30. 6. 2023 – realizace hodnocení regionálních kol výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR (hodnocení realizuje regionální porota nebo hodnotitelská komise, kterou si ustanovuje pořadatel regionálního kola)
 • Do 30. 6. 2023 – oficiální přihlášení vítězných děl regionálních kol výtvarné přehlídky Evropa 2050 – ČR  (k tomuto termínu pořadatelé regionálních kol předávají seznam vítězů regionálních kol pro hodnocení hodnotitelské komisi národního kola –  vždy 3 ocenění z každé věkové i tvůrčí kategorie daného regionálního kola). Předání jmenného seznamu je realizováno mailem na reg@e2050.eu.
 • Do 15. 7. 2023 – zaslání originálů pro hodnocení poroty  (termín může být z technických důvodů prodloužen)
 • Do 31. 8. 2023 – vyhodnocení poroty – vítězné práce budou postupovat do evropského kola výtvarné přehlídky Evropa 2050
 • 23. 11. 2023      – vyhlášení a ocenění vítězů národní i evropské výtvarné přehlídky Evropa 2050, vernisáž národní i evropské výstavy Evropa 2050 v Praze