Registrace

Registrace nikoho ničím nezavazuje a je pouze informačního charakteru

Registrace je určená pro zapojené kraje, města, obce, firmy, oborová a jiná seskupení se zájmem o zapojení do projektu Evropa 2050. Je vhodné do poznámky napsat dotaz či Vaše očekávání od zapojení.


    Kraj *

    Kontaktní osoba: