Spuštění projektu Evropa 2050

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, W&ART a Česká centra vyhlašují dnem 21. 10. 2021 v partnerství se Svazem měst a obcí ČR mezinárodní projekt: „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“, určený pro žáky ZŠ a dále studenty středních a vysokých škol z ČR i ze zahraničí. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostor pro otevřený dialog s mladou generací a umožnit společné zamyšlení nad tématy, která jsou klíčová pro udržitelný rozvoj v Evropské unii. Mladí „umělci“ a zejména tvůrčí týmy ve školách, či v rámci mezinárodních propojení škol, budou mít touto cestou možnost společně ztvárnit představy o Evropě v roce 2050. 

  • Společná tisková zpráva Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, W&ART a Českých center ze dne 21. 10. 2021

PRIORITY MLADÉ GENERACE
Díky projektu umožňujícímu nový dialog bude mít možnost mladá generace s předstihem artikulovat své priority a směr, kterým se má Evropská unie ubírat. Klíčovými faktory, které ovlivní hodnotovou orientaci (a lze tak tak předpokládat, že i životní úroveň této generace), jsou vědecký a technologický pokrok s procesem inovací a řada dalších významných témat, např. problematika lidských práv, udržitelného rozvoje, rozkvět kultury, péče o kulturní dědictví.

Největším přínosem projektu je mezinárodní a mezigenerační komunikace. Vybraná díla budou vystavena na výtvarné přehlídce v Karolinu a oceněna. Bude také spuštěna virtuální výtvarná přehlídka. Vybraná díla se následně představí v zahraničí prostřednictvím Českých center. 

EDUKAKTIVNÍ PROGRAM
Součástí projektu je edukativní program, který garantuje UK a PedF UK.  
Tento program bude nabídnut zapojeným školám 
apřinese témata zaměřená na problematiku Evropy a její budoucnosti. Celostátní aktivity (online přednášky, workshopy apod.) proběhnou od ledna do listopadu 2022. Vybrané části edukativního programu budou připraveny online v cizích jazycích (AJ, NJ, FJ) a nabídnuty zapojeným zahraničním školám.

Výtvarná přehlídka již má tradici, přičemž předchozí ročníky výstav:SAMETOVÉ VZPOMÍNKYNEZAPOMENEME a BOJ S PANDEMIÍ byly velmi úspěšné. Zejména projekt NEZAPOMENEME, zaměřený na období holokaustu získal velkou pozornost jak 
v tuzemsku, tak i v zahraničí a byl též oceněn na půdě Univerzity Karlovy prestižní Cenou Miloslava Petruska.

Viz též zde:

JAK SE DO PROJEKTU PŘIHLÁSIT? 
Školy se do projektu zaregistrují přes webové stránky www.e2050.eu, nebo prostřednictvím reg@e2050.eu do 31. 3. 2022. 

Zapojení může být i společné s partnerskou zahraniční školou.

  • Tisková zpráva ke stažení 
  • Příloha: Zadání pro výtvarnou přehlídku